Boeken/bestellen - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Boeken/bestellen

DOCUMENTATIE ▼
Inhoud:
Wat een ramp...Herdenking 1672, Strijd in het rievierengebied
Ons gas, hoe kwamen we eraan en hoe komen we er vanaf?
Slechte tijden, goed tijden
Het distributiesysteem tijdens en na de tweede wereldoorlog
Havezate Lentsenburg

54 pagina's
€ 5,00
Toevoegen
New!
Inhoud:
Over waterverdeling en wateroverlast
Westervoorters in Franse krijgsdienst
De landstorme en de burgerwacht
25jaar "Moesaete"
Van de Waaij, de Ward en de Pals

86 pagina's
€ 5,00
Toevoegen
€ 5,00
Toevoegen
€ 5,00
Toevoegen
25 Joor Moesate is een boek geschreven door een aantal leden van de dialecclub van de Historische Kring Westervoort. In het boek gaat het natuurlijk over de Moes die op onnavolgbare wijze al 25 jaar door Martin en Martijn Wieleman en hun mensen wordt ‘klaargemaakt’. Maar het boek gaat ook over de creativiteit van vele Westervoorters die tijdens het culturele deel van de avond met verhalen, sketches en liedjes over Westervoort en Westervoorters de zaal vermaakten. Het boek bevat ook de herinneringen van vele Westervoorters die een rol in het Moesaete hebben gespeeld. Het boek is voorzien van veel foto’s die in de loop der jaren door Piet Wijnands zijn gemaakt.
€ 7,50
Toevoegen
Arnold Krechting presenteert, na het succes van zijn 1e boek zijn boek 'Ik hou van Westervoort".
Het is een gevarieerd boek met veel humor en emotie over Westervoort en haar inwoners zoals
Henk Hermsen van de Pleij, Burgemeester Arend van Hout, 'Fiene Roomse' en verhalen over het verenigingsleven.
Kortom, 26 verhalen over en rondom Westervoort met beroemde en bekende Westervoorters.
€ 10,00
Toevoegen
Het door Arnold Krechting geschreven boek:
‘Ik hou van nonnen …’, een uitgave van de Historische Kring Westervoort, werd op dinsdag 13 oktober gepresenteerd in Huize Vredenburg.
De eerste exemplaren werden door de schrijver overhandigd aan de nonnen Herma Bus en Imelda van de Dominicanessen-orde, rechts op de foto de schrijver.
Het is een boek met een 15 tal verhalen die een relatie hebben met de Dorpstraat waarin Arnold Krechting opgroeide.
Maar het boek gaat vooral over het klooster tegenover zijn huis en de nonnen die daar woonden.
De redactie van Bij de Tijd heeft zijn verhalen opgeluisterd door de gebeurtenissen die hij beschrijft in een historisch perspectief te plaatsen.
€ 5,00
Toevoegen
Het eerste Westervoortse geschiedenis boek in 10 tijdvakken.
De geschiedenis geschreven in het Nederlands en het Westervoorts (Liemers) dialect.
€ 7,50
Toevoegen
Dat is de titel van een nieuw boek over de historie van Westervoort.
Het is geschreven door oud-Westervoorter Henk Stevens ('t Slag, 1943).
Hij heeft eerder twee boeken gepubliceerd over de molens en maalderijen in zijn huidigewoonplaats Didam.
Daar is Henk ook vrijwillig molenaar op de St. Martinusmolen.
In feite zijn windkorenmolens natuurlijk maalderijen: met windkracht wordt koren (graan) gemalen. Gebruik van machines en motoren voor de aandrijving van de molenstenen (maalstenen) maakten windmolens en rosmolens (aangedreven door een ros, een paard), overbodig.
Dat lot wachtte in Westervoort ook de rosmolen (bij Lentsenburg) en de windkorenmolen (op de hoek DorpstraatMolenlaan).
Het is belangrijk om hun geschiedenis, en die van de motorisch aangedreven maalderijen, vast te leggen voor het nageslacht.
Voor de opzet van het boek is gekozen voor een chronologische volgorde van het ontstaan van de molens en maalderijen.
Soms was dat niet mogelijk omdat het ontstaan of bestaan van de molens en maalderijen door elkaar heen liepen.
In het boek komen aan de orde: de rosmolen bij Lentsenburg, de windkorenmolen aan de Dorpstraat, de maalderij van Bruens aan de Dorpstraat, de maalderij van Bruens aan de Klapstraat, de stoommeelfabriek aan de Klapstraat, de maalderij bij huize Pomona en de maalderij van Hendrik van Kraaikamp aan de Klapstraat. En als toegift: de voorgenomen, maar niet uitgevoerde bouw van een houtzaagmolen op de Schans.
Waar het kon is dieper ingegaan op de familiegeschiedenis van de eigenaren. Soms ligt het uitweiden daarover wat ver van het eigenlijke onderwerp. Maar dat is terecht omdat, zeker de vroegere molenaars, belangrijke mensen in de samenleving waren. Ze behoorden tot de 'gegoede lieden' en hun maatschappelijke status namen ze veelal serieus.
De publicatie voorziet in een leemte van de geschiedschrijving van Westervoort.
€ 5,50
Toevoegen
€ 5,00
Toevoegen
€ 5,00
Toevoegen
€ 3,00
Toevoegen
van dit mooie boek zijn nog enkele exemplaren verkrijgbaar!
€ 5,00
Toevoegen
In de jaren zestig van de vorige eeuw, trok cineast Johan Adolfs door Nederland om het dorpsleven in vele plaatsen vast te leggen.
Ook Westervoort was één van de plaatsen die het geluk hadden dat die filmploeg ons mooie dorp bezocht.
Na het overlijden van Adolfs, is de film gedigitaliseerd op basis van de originele film.
€ 10,00
Toevoegen

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 10-6-2024

Terug naar de inhoud