Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2017 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2017

HUIZE VREDENBURG ▼ > Jaarverslag Huize Vredenburg
JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE VREDENBURG 2017

INHOUD:

1 doelstelling
2 organisatie
3 activiteiten
4 diversen
5 publiciteit
6 financiën
7 samenvatting / planning 2018


1 DOELSTELLING

De Commissie beheer Vredenburg en met haar de Historische Kring Westervoort, stelt zich ten doel Huize Vredenburg een vaste plaats te geven binnen de Westervoortse gemeenschap. Dit gebeurt door, naast de huisvesting van verenigingsactiviteiten, evenementen te organiseren op cultureel gebied.


2 ORGANISATIE

De Commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur van de Historische Kring Westervoort. De financiële supervisie ligt bij de penningmeester van de Historische Kring.
De Commissie Beheer Vredenburg bestond in 2017 uit de vrijwilligers Anke Bakker coördinator, Hans Asmus, Anja van Reij, Martin Stevens en een aantal vrijwilligers die voor diverse activiteiten oproepbaar zijn.
Tevens is er een groep suppoosten en vrijwilligers, die ingezet kunnen worden bij de diverse tentoonstellingen.


3 ACTIVITEITEN

In 2017 vonden de volgende activiteiten plaats:

Exposities
Van 24 februari t.m. 19 maart Marieke Laverman met schilderijen.
Aantal bezoekers: 119

Van 5 t.m. 20 april Kreatieve Kring Westervoort.
Aantal bezoekers: 240

Van 12 mei t.m. 11 juni Tim Schipper met foto’s.

Van 15 September t.m.9 oktober Stoni Schreurer met beelden en  Fred Knippen met collages.
Aantal bezoekers:100

Lezingen
25 maart ledenvergadering 40 bezoekers.

16 mei bewoners van dit pand 40 bezoekers

Lezing René Arendsen, ridder van Gelre, 45 bezoekers

Concerten
Op 7 april Schots Trio  40 bezoekers
7 mei 16 bezoekers.

Dolly I bag your pardon trad 20 mei op voor 30 bezoekers.
.
Op 1 juli trad het Arnhems Klarinettenkoor op voor 60 bezoekers, inclusief orkest.

15 oktober een harpduo 40 bezoekers.

27 november Odessa, met Balkan en Kletzmermuziek


4 WERKGROEPEN EN BESTUUR

De fotogroep van de Historische Kring Westervoort is 10 keer bij elkaar geweest.

De archiefgroep komt om de andere week bij elkaar op dinsdagochtend.

De dialectgroep van de Historische Kring Westervoort heeft 6 maal vergaderd in Huize Vredenburg.

Het bestuur van de Historische Kring Westervoort heeft 8 maal vergaderd in Huize Vredenburg.

Woensdag 14 december organiseerde de Historische Kring een kerstbijeenkomst voor al haar vrijwilligers.


5 DIVERSEN

11 februari werd een radio-uitzending van Omroep Gelderland met de ridders van Gelre uit Huize Vredenburg uitgezonden.
We hadden 50 bezoekers.

Vanaf 8 maart  8 X Filmhuus. Steeds uitverkocht. 400 bezoekers.

Op 4 april vond de ledenvergadering plaats met 40 bezoekers.
.
Op9 april deed: ”Summer of 1943 England” Huize Vredenburg aan.
Dit evenement trok ongeveer 150 bezoekers.

De Bridgeclub Westervoort hield op 10 augustus haar jaarlijkse bridgedrive op verschillende locaties in Westervoort. Huize Vredenburg werd daarbij ook aangedaan met 56 personen

Tijdens de expositie van september waren we in het monumentenweekend opgenomen in de fietsroute door de Liemers.

Philadelphia heeft nog een vergadering in Huize Vredenburg gehouden.

De gemeente heeft diverse bijeenkomsten in Huize Vredenburg gehouden i.v.m. de toekomstige ambtelijke samenwerking.

Doordat het gemeentehuis verbouwd werd vonden er 16 huwelijken plaats met totaal ongeveer 640 bezoekers.
Onderhoud Vredenburg
December moes de Brug.
Het tuinonderhoud is weer prima uitgevoerd door een groep mensen van groenonderhoud.

Door vrijwilligers werden diverse onderhoudsklussen binnen en buiten het gebouw verricht.


6 PUBLICITEIT
Voor elke tentoonstelling, concerten enz. werden affiches en uitnodigingen gemaakt.
Een 6-tal affiches werd op vaste adressen in Westervoort opgehangen.
Daarnaast een aantal in de gemeenten waar de exposanten woonachtig zijn.
Persberichten werden, in de regel met foto, verstuurd aan:
- De Gelderlander
- Arnhemse Koerier
- Radio Favoriet FM
- Westervoort / Duiven Post
- Omroep Gelderland
- Gemeentenieuws
- Westervoort Plaza
In overleg met de exposant gaan er soms persberichten naar andere bladen of tijdschriften.
Doorgaans reageren de aangeschreven media met plaatsing of gedeeltelijke plaatsing van het persbericht en/of opneming in de agenda.
Regelmatig volgt er een eigen artikel of interview.


7 FINANCIËN

Voor de verantwoording: zie het financiële verslag van de Historische Kring Westervoort.


8 SAMENVATTING 2016 EN PLANNING 2017

Totaal hebben ruim 2300 belangstellenden inclusief 16 huwelijken, de gehouden exposities, lezingen concerten en diverse activiteiten bezocht.
Het expositieprogramma voor 2017 loopt al weer volop.

Er staan voor dit jaar 7 exposities gepland, 3 van de stichting Kunstwerk, 1 van de Kreatieve Kring Westervoort, Buurtvereniging Vredenburg,kindertehuis in China en Jan Berends. activiteiten gepland, zoals o.a. 5 concerten.

Er zijn al 5 huwelijken gepland.

Namens de Commissie Beheer Vredenburg
    Anke Bakker


Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 10-6-2024

Terug naar de inhoud