Jaarverslag over het jaar 2012 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Jaarverslag over het jaar 2012

DOCUMENTATIE ▼ > Jaarverslag secretaris

In 2012 heeft het bestuur 7 maal formeel vergaderd.
Het bestuur is nog regelmatig op andere momenten bijeen geweest als hiervoor aanleiding was.
Terwijl in 2011 er een tijdelijk herinneringsmonument op de dijk bij de IJssel was geplaatst, is het in 2012 gelukt om op 14 april een definitief monument te plaatsen.
De realisering is mogelijk gemaakt door de bijdrage van o.a. gemeente en Rabobank.
Uiteraard ging de onthulling gepaard met de nodige formaliteiten. Toon Kramer, oud deelnemer aan de militaire oversteek op 12 april 1945, mocht samen met de burgemeester het monument onthullen.
Op 6 mei kwam de Engelsman Sid Godfrey weer een krans leggen.
De onthulling was voor het gemeentebestuur aanleiding om de locatie van het monumentje een grootsere aanblik te geven.
Het ziet er naar uit dat dit in 2013 gerealiseerd gaat worden.
In augustus kregen we onverwacht bezoek van een 5-tal Dominicanessen. Zij kwamen om het glas-in-lood raam van de heilige Dominicus te bekijken. Met een gezongen eerbetoon aan Dominicus werd dit bezoek afgerond.
Op 18 december waren weer alle mensen die op een of andere wijze zich hadden ingezet voor de HKW welkom in Vredenburg voor een gezellig samenzijn.

Excursies en lezingen.
Op zaterdag 12 mei hebben we een excursie gemaakt naar Heusden en op zaterdag 15 september naar Buren. Beide excursie s waren een succes.
6 maart kon John Evers uit Roermond alsnog zijn lezing houden over de 200 jaar oude Burgerlijke Stand.
Op 10 april hield Dick Veerman zijn lezing over de Vliegbasis Deelen.
Op zaterdag 14 april werden we bezocht door ca. 30 militaire voertuigen; na het bezoek aan Vredenburg gingen deze naar de IJsseldijk om de onthulling van het monument op te luisteren.
10 augustus waren we weer present bij de Braderie met een dubbele kraam.
15 september was er de excursie naar Buren.
Albert Deuss kon ons op 2 oktober iets vertellen over het verzet in de oorlogsjaren in Arnhem en hoe zijn familie daarbij betrokken was.
Op 13 november liet Piet van der Heide ons weer even terugkijken naar het Sinterklaas feest in het verleden en het nu.
Als afsluiting van het jaar was er voor de 16e keer het Moes-aete in zaal Wieleman.

De secretaris,
Arnold Hageman

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 10-6-2024

Terug naar de inhoud