Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2016 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2016

HUIZE VREDENBURG ▼ > Jaarverslag Huize Vredenburg
JAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE VREDENBURG 2016
 
INHOUD:
 
1 doelstelling
2 organisatie
3 activiteiten                  
4 diversen
5 publiciteit
6 financiën
7 samenvatting / planning 2017
 
1 DOELSTELLING

De Commissie beheer Vredenburg en met haar de Historische Kring Westervoort, stelt zich ten doel Huize Vredenburg een vaste plaats te geven binnen de Westervoortse gemeenschap. Dit gebeurt door, naast de huisvesting van verenigingsactiviteiten, evenementen te organiseren op cultureel gebied.
 
2 ORGANISATIE

De Commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur van de Historische Kring Westervoort. De financiële supervisie ligt bij de penningmeester van de Historische Kring.
 
De Commissie Beheer Vredenburg bestond in 2016 uit de vrijwilligers Anke Bakker coördinator, Hans Asmus, Anja van Reij, Martin Stevens en een aantal vrijwilligers die voor diverse activiteiten oproepbaar zijn.
 
Tevens is er een groep suppoosten en vrijwilligers, die ingezet kunnen worden bij de diverse tentoonstellingen.

3 ACTIVITEITEN
 
In 2016 vonden de volgende activiteiten plaats:
 
Exposities
 
Van 19 februari t.m. Schildergroep van Gerrit Hofman en beelden van Joke Koot,
Aantal bezoekers 192.

Van 5 t.m. 20 april Kreatieve Kring Westervoort.
Aantal bezoekers 240

Van 13 mei t.m. 4 juni Theo en Lidy Röling met foto’s en quilts.
Aantal bezoekers 160.

Van 17 september t.m. 9 oktober expositie karakteristieke Westervoorters getekend door Biddle.
Antal bezoekers 83
 
Van 14 oktober t.m. 4 november Stefan de Jong met natuurfoto’s
Aantal bezoekers 186.
 
Van 11november t.m. 4 december Jan Berends, glaskunstenaar.
Aantal bezoekers 247
 
Lezingen
 
14 juni lezing 200 jaar koninkrijk
Aantal bezoekers 30
 
15 november lezing Wilhelmus
Aantal bezoekers 25
 
25 maart ledenvergadering
Aantal bezoekers 40
 
Concerten

28 maart (tweede paasdag) Singer-songwriter a Ballladeer.
Aantal bezoekers 56
 
18 mei Dolly I beg your pardon
Aantal bezoekers 65

2 oktober Vocalgroup Notes.
Aantal bezoekers 60
 
27 november Claudio en Manito Latijns Amerikaans.
Aantal bezoekers 65
 
18 september Ari Vuijck cabaret.
Aantal bezoekers 7
 
 
4 WERKGROEPEN EN BESTUUR
 
De fotogroep van de Historische Kring Westervoort is 10 keer bij elkaar geweest
 
De archiefgroep komt om de andere week bij elkaar op dinsdagochtend.
 
De dialectgroep van de Historische Kring Westervoort heeft 5 maal vergaderd in Huize Vredenburg.
 
Het bestuur van de Historische Kring Westervoort heeft 8 maal vergaderd in Huize Vredenburg.
 
Woensdag 14 december organiseerde de Historische Kring een kerstbijeenkomst voor al haar vrijwilligers.
 
5 DIVERSEN
 
Op 25 maart vond de ledenvergadering plaats met 40 bezoekers.
 
30 april vond een pastamaaltijd plaats in de wei met 50 deelnemers t.g.v. de Giro Ítalia.

Op 11 april deed: ”Summer of 1943 England” Huize Vredenburg aan.
 
Dit evenement trok ongeveer 100 bezoekers.
 
De Bridgeclub Westervoort hield op 12 augustus haar jaarlijkse bridgedrive op verschillende locaties in Westervoort. Huize Vredenburg werd daarbij ook aangedaan met 56 personen
 
Tijdens de expositie van september waren we in het monumentenweekend opgenomen in de fietsroute door de Liemers.
 
Philadelphia heeft nog een vergadering in Huize Vredenburg gehouden.
 
De gemeente heeft diverse bijeenkomsten in Huize Vredenburg gehouden i.v.m. de toekomstige ambtelijke samenwerking.
 
In 2016 zijn 3 huwelijken gesloten.

Presentatie molenboek
 
110 schoolkinderen in het kader van monumentendag
 
Onderhoud Vredenburg
 
December moes de Brug.
 
Het tuinonderhoud is weer prima uitgevoerd door een groep mensen van Presikhaaf groenonderhoud.

Door vrijwilligers werden diverse onderhoudsklussen binnen en buiten het gebouw verricht.
 
6 PUBLICITEIT
 
Voor elke tentoonstelling, concerten enz. werden affiches en uitnodigingen gemaakt.
 
Een 6-tal affiches werd op vaste adressen in Westervoort opgehangen.
 
Daarnaast een aantal in de gemeenten waar de exposanten woonachtig zijn.
 
Persberichten werden, in de regel met foto, verstuurd aan:
 
-  De Gelderlander
-  Arnhemse Koerier
-  Radio Favoriet FM
-  Westervoort / Duiven Post
-  Omroep Gelderland
-  Gemeentenieuws
-  Westervoort Plaza

In overleg met de exposant gaan er soms persberichten naar andere bladen of tijdschriften.
 
Doorgaans reageren de aangeschreven media met plaatsing of gedeeltelijke plaatsing van het persbericht en/of opneming in de agenda.
 
Regelmatig volgt er een eigen artikel of interview.

7 FINANCIËN
 
Voor de verantwoording: zie het financiële verslag van de Historische Kring Westervoort.
8 SAMENVATTING 2016 EN PLANNING 2017
 
Totaal hebben ruim 2300 belangstellenden inclusief 3 huwelijken, de gehouden exposities, lezingen concerten en diverse activiteiten bezocht.
 
Het expositieprogramma voor 2017 loopt al weer volop.

Er staan voor dit jaar 5 exposities gepland, 3 van de stichting Kunstwerk, 1 van de Kreatieve Kring Westervoort, Liemers verbeeld, maar ook lezingen, en diverse activiteiten gepland, zoals o.a. 5 concerten.
 
Monumenten weekend
 
Door de verbouwing van het Gemeentehuis zijn er 8 huwelijken gepland.
 
Westervoort, maart 2017
 
 
Namens de Commissie Beheer Vredenburg,
Anke Bakker

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 20-4-2024

Terug naar de inhoud