Jaarverslag over het jaar 2015 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Jaarverslag over het jaar 2015

DOCUMENTATIE ▼ > Jaarverslag secretaris
HK Westervoort: Jaarverslag 2015

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers, geen vereniging dus alle mensen die in 2015 hun steentje weer hebben bijgedragen: bedankt !!!

Werkgroepen

Archief (bijdrage Arnold Hageman)
De archiefgroep heeft voor zover mogelijk het archief op orde.Er komt nog geregeld materiaal binnen, dat verwerkt moet worden. Dat kan nu ook. Alles per soort/categorie/onderwerp in de archiefdozen opgeborgen. Inmiddels zijn we begonnen om de verzameling boeken (ook wel bibliotheek genoemd) te sorteren en zo mogelijk in een catalogus onder te brengen.
Jammer genoeg heeft Vera van de Klashorst wegens gezondheidsproblemen haar medewerking op een laag pitje moeten zetten.

Dialecgroep tweeduzendfieftien (bijdrage Kees Krechting)
2015 Was veur de dialecclub ’n joor um in bewaeging te blieve.
De dialecclub kwam 7 keer bi-j mekaar. Op de braderie konde straotname wodde geraoje, met veur de baetere deelnemers an de kwis ’n glaeske drank gemaak deur Annie Peeters.
Moesaete is deur de gehele dialecgroep in 2015 weer veur de 19e keer georganiseerd. Harrie Kemperman gaf ’t roer uut hande maar blief creatief geteuge zien spontane leus  “Moes Muze Mot!” veur ‘t moesaete 2015.
Tinus Koenen wier veur zien tomeloze inzet in de afgelope 20 joor!!! met moesaete onderscheide as “Zwiegende aeter”. John Kemper was deur Tinus geïnstalleerd en nam zien microfoon aover.
Der wodde op vergaderinge nog regelmaotig enkele ni-je anwinste (dialecwoorde of gezegdes) verzameld. Zoas bv: “A’j wah zuke wil, ku’j nog ’n luus vinde in ’n schoon hemp” en “Schrepel keerltje”.
Ook doen enkele minse uut de dialecclub nog mee as metwarkers veur ’t  Erfgoedcentrum Achterhoek en de Liemers om tekste te vertale in zoas wi-j dah zegge.

Fotowerkgroep
In 2015 heeft Rinske aangegeven wegens omstandigheden te moeten stoppen met haar werkzaamheden. Ze heeft veel werk verzet in het benoemen van fotomateriaal. Dit stokje is inmiddels overgedragen aan Fred van Essen en Frans Brink.
De nieuwe scanner is inmiddels op stoom, en ´t afgelopen jaar zijn er zo´n 6.000 foto's gescand.
We streven er naar alle informatie die we toekennen aan een foto, in het fotobestand zelf op te slaan waardoor we onafhankelijk van de gebruikte programma's kunnen werken.
Google heeft besloten de ontwikkeling van Picasa te stoppen en volledig in te zetten op hun Google Photos. Aangezien de gezichtsherkenning in Google Photos vooralsnog buiten Amerika niet beschikbaar is kijken we uit naar een alternatief.

Redactie Bij de Tijd (bijdrage Wim Vlijm)
Ook dit jaar is het de redactie gelukt om BdT op tijd te laten verschijnen. Het hoogte-punt van dit jaar was de herdenking van de Tweede Wereldoorlog en de viering van de bevrijding. In de twee historische gebeurtenissen van zowel 1940 als 1945 speelde Westervoort een rol van betekenis. BdT heeft in 2015 aan deze gebeurtenissen veel aandacht besteed.
Toch maakt de redactie van BdT zich zorgen. Het kost steeds meer moeite om BdT ‘vol te schrijven’. Dat ligt niet aan de huidige redactieleden, maar aan het gegeven dat de redactie kwetsbaar is omdat een aanvulling van nieuwe redactieleden moeilijk te verwezenlijken is. Daar vragen we elk jaar aandacht voor, maar ook in 2015 vonden we niemand die onze redactie wilde versterken.
In dit jaar hebben we ook de inbreng van Harrie Kemperman gemist. Op de achter-grond speelt Harrie echter nog steeds een rol bij de totstandkoming van BdT. Dit jaar overleed ons oud redactielid Brand Beumer. Brand heeft op zijn eigen wijze bijgedragen aan de geschiedenis van Westervoort.
De redactie

Vredenburg (bijdrage Anke Bakker)
Weer was het een levendig jaar. Alleen de expositie van de Tweede wereldoorlog en de openstelling van het Fort leverde al ongeveer 3000 bezoekers op. Met 8 exposities en 5 concerten was het een topjaar.
Met haar 2 rechterhanden, Hans Asmus en Martin Stevens en een flink aantal vrijwilligers heeft Anke ervan genoten. Verder vonden de activiteiten van de H.K. plaats in “het Kasteeltje”.
Evert heeft het management van de suppoosten van Anke overgenomen.
Anke publiceert ook nog een kompleet Vredenburg jaarverslag 2015.

Website
De website wordt al vele jaren verzorgd door Frans Warmerdam. Hij verstuurt ook de digitale versie van de nieuwsbrief. De site werkt inmiddels ook veel beter voor een tablet, zoals een iPad.
Bestuur
Het bestuur heeft 8 keer formeel vergaderd.

Excursies
maart               -           wandeling kerkpad Loo (georganiseerd door Henk Schoneveld)
mei                   -           excursie Zutphen
september      -           excursie Appeltern
prima excursies wederom goed bezocht en goed georganiseerd. Henk en Evert bedankt!

Lezingen
Oktober - Arnold Krechting - Ik hou van nonnen
Dit jaar heeft de historische kring weer een boek uitgegeven. Arnold Krechting, geinspireerd door zijn zeer succesvolle optredens bij Moes Aete, heeft zijn jeugd herrinneringen aan het klooster en de Nonnen opgetekend in deze prachtige uitgave. Het boek is geschreven in de karakteristieke Arnold stijl, welke door bezoekers van Moes Aete en bekenden van Arnold zeker zal worden herkend. Wim Vlijm heeft het boek ook nog voorzien van een historische verantwoording. Al met al een produktie waar we trots op zijn. De verkoop van 't boek verloopt ook nog eens voorspoedig.

November - Ad de la Mar, Sinterklaas

Evenementen
Westervoort en de 2e wereldoorlog
Dit hebben evenement hebben we als een heus project aangevlogen. Uiteindelijk hebben we een prachtig evenement gehad in samenwerking met de gemeente. De openstelling van 't fort trok een grote schare nieuwschierigen die vervolgens ook de prachtige tentoonstelling in Vredenburg bezochten. Uiteindelijk mochten we een over de 4 weken ongeveer 3000 bezoekers verwelkomen.
De door Paul Haans gemaakte trailer zag er bijzonder professioneel uit. De tijdloze posters ontworpen door Wim Vlijm en Hans Hovens zijn expositie stukken geworden waarvan we nog vele jaren plezier zullen hebben. Walter heeft met zijn privé verzameling de tentoonstelling in Vredenburg bijzonder compleet gemaakt.
De fakkeltocht naar ´t monument aan de IJssel, alsook de herdenking aldaar in aanwezigheid van Toon Kramer en enkele Engelse veteranen met familie leden was bijzonder indrukwekkend. Hierbij is ook nog door OBK de "last post" geblazen.
De aanlichting van de Westervoortse brug, en de bordbusters bij huis ten West en Hamerden waren ook een zeer geslaagde opluistering van de viering van onze vrijheid.

Braderie
Het leek afgelopen jaar wat rustiger op de braderie, maar de straatnaam kwis van de Dialecclub trok weer een grote schare belangstellenden en de zelfstookte toverdrank van Annie Peeters verdween wedeom als sneeuw voor de zon.

Moesaete (editie 19)
Deze editie was de eerste sinds jaren die niet volledig was uitverkocht. Echter door de wijze waarop de zaal was ingericht, is dat nauwelijks bemerkt door de meeste bezoekers.
De optredens waren van hoge kwaliteit en zijn allemaal nog terug te vinden op youtube (zoek naar "moes aete")

Vrijwilligersborrel
Dit was de jaarafsluiter waar het bestuur nog even onder het genot van een hapje en drankje haar vrijwilligers nogmaals bedankte voor hun inzet van ‘t afgelopen jaar.

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 20-4-2024

Terug naar de inhoud