Huize Vredenburg - 't Kasteeltje - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Huize Vredenburg - 't Kasteeltje

MONUMENTEN ▼
In 1440 wordt Huize Vredenburg voor het eerst genoemd.
Door de terpligging is een nog hogere ouderdom zeer waarschijnlijk. In die tijd was het kasteeltje een havezathe, de woonstee van iemand die behoorde tot de erkende ridderschap.
Een havezathe was in de 14e eeuw een huis van adellijke allure. Het leek op een klein kasteel met een erf dat door een gracht werd omgeven. Het voormalige hoofdgebouw staat nog op tekeningen uit 1731.
Waarom dit gebouw verdwenen is blijft vooralsnog een raadsel. Het huidige Huize Vredenburg is naar alle waarschijnlijkheid een bijgebouw geweest, dat later tot boerderij is uitgebouwd.
Door de eeuwen heen zijn veel eigenaren bekend. In de periode 1440-1680 het geslacht Van der Hoeven, later achtereenvolgens Ruger, Markes en Opten Noorth. In de 19e eeuw duiken namen op als Heller, Van 't Santen en Walther.

Huize Vredenburg is in de jaren tachtig van de vorige eeuw door de gemeente Westervoort aangekocht en vervolgens grondig gerenoveerd. Dit pareltje van Westervoort aan de Klapstraat wordt beheerd door de Historische Kring Westervoort die het onder andere gebruikt voor eigen activiteiten als vergaderingen, lezingen en als archiefruimte.
Daarnaast worden in Huize Vredenburg regelmatig exposities gehouden en vinden er concerten plaats.
Tevens is het een trouwlocatie van de gemeente Westervoort.

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 17-7-2024

Terug naar de inhoud