Jaarverslag over het jaar 2010 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Jaarverslag over het jaar 2010

DOCUMENTATIE ▼ > Jaarverslag secretaris

Nu we het jaar 2010 hebben afgesloten is het goed om terug te blikken.  We hebben een druk jaar achter ons liggen.
Allereerst waren er de festiviteiten rond het afscheid van onze penningmeester Frans  Warmerdam en bestuurslid Bart Gogherman. Zij hebben de nieuwe zilveren speld van verdienste van de vereniging ontvangen. Bovendien is Frans door de burgemeester benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Naast het gebruikelijke progamma van lezingen en excursies hebben we in het voorjaar 65 jaar bevrijding gevierd. 800 kinderen van de basisscholen hebben de expositie in en om Huize Vredenburg bezocht en de excursie naar Fort Westervoort gemaakt. In die week waren er ook bouwkundige inspecties in het fort. Enkele groepen kinderen konden hierdoor het fort van binnen bezichtigen. Onze senior leden Henk Krechting, Tinus Koenen en Harrie Kemperman hebben de kinderen in acht sessies verteld over hun ervaringen uit de oorlog. Ze voelden zich weer jonge kerels. In de gehele organisatie van die week is Bert Stienissen een belangrijke steun voor ons geweest.
Door de organisatie van dit evenement zijn we in contact gekomen met de Stichting IJssellinie uit Olst, die geïnteresseerd is in Fort Westervoort in het kader van de restauratie van de IJsselinie van 1950. De kelders van het fort hebben toen gefunctioneerd als minutieopslag. Elders in dit blad vindt U een artikel over het fort.
De interne verbouwing van onze thuisbasis Huize Vredenburg  gaf een drukte van belang. Gelukkig zorgde de eigenaar van het gebouw, de Gemeente Westervoort, voor een aantal onderdelen van de verbouwing zoals de vloer en levering van materialen. Omdat we ook graag nieuwe stoelen wilden hebben met opslagplaats op de begane grond heeft een groep vaklieden belangeloos een aantal dagen getimmerd, gemetseld en gesleuteld.
In het najaar hadden we de presentatie van het boek “Fort Geldersoord” van de schrijvers dr. E.J.Th.A.M.A Smit en drs. J.H.F. Zweers. Het eerste exemplaar werd in ontvangst genomen door mevrouw Annelies van der Kolk, gedeputeerde Cultuur van de Provincie Gelderland.  De manifestatie ging van start door Schutterij Willem Tell uit Loo door het afschieten van een kanon uit de verre historie. Het was een groots festijn dat ons door de medewerking van de projectontwikkelaar vrijwel geen cent heeft gekost.
Het Moesaete was dit jaar weer een geweldige gebeurtenis. De optredens van de lokale artiesten waren weer prima verzorgd. Werkgroep Dialec hartelijk dank. Dit jaar  organiseren we Moesaete voor de 15e  keer. Het zal ongetwijfeld een heel spektakel worden.

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 17-7-2024

Terug naar de inhoud