Jaarverslag over het jaar 2016 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Jaarverslag over het jaar 2016

DOCUMENTATIE ▼ > Jaarverslag secretaris
 
 
HK Westervoort: Jaarverslag 2016
 

Vrijwilligers
 
zonder vrijwilligers, geen vereniging dus alle mensen die in 2016 hun steentje weer hebben bijgedragen: bedankt !!!
 

Werkgroepen
 

Archief (bijdrage Arnold Hageman)
 
Leden: Vera Klashorst, Bart Gogherman, Arnold Hageman
 

Het eerste halfjaar van 2016 hebben Bart en ik het alleen moeten doen, omdat Vera wegens gezondheidsproblemen even verstek moest laten gaan. Na de vakantie heeft ze de gelederen weer versterkt.
 
De archiefgroep is nu zover dat het archief boven (red. zolder Vredenburg) in de kast op orde is. We zijn nu begonnen om de boeken te inventariseren en te voorzien van een nieuwe nummering.
 
Ook is er kritisch gekeken welke boeken er uit mochten.
 
Inmiddels is Henk Evers begonnen met het veranderen van de boekenkast (glazen panelen).
 

Gea Kukler en Tineke Wijrdeman hebben de knipselkrant weer gevuld met de relevante krantekoppen van ‘t afgelopen jaar.
 

Dialecgroep tweeduzendzestien (bijdrage Kees Krechting)
 
Leden: Henk ten Brinke, Tinus Koenen, Annie Peeters, Wim Vlijm, John Kemper, Kees Krechting.
 

Pruuf 20 joor moes! 2016 was veur de dialecclub ’n lustrumjoor. Moesaete wier deur de gehele dialecgroep veur de 20e keer georganiseerd. Uut ouwe notule van de dialecclub bliek dat op 20 oktober 1996 un dialecaovend het plaats gevonde woor ‘n echt dialecwoordeboek wier gepresenteerd. Vanwaege ‘t grote succes kwam daornao ‘t idee um ‘n aangeklede boerekoolmaoltied te organisere op 11 dezember 1997.
 
‘t Voltallige college het zich laote zien op 8 december 2016. Ook ‘Ere aeter’ Harrie Kemperman en ‘Zwiegende aeter’ Tinus Koenen ware veurname gaste. De veurzitter wier bedank veur zien inzit met ’n haevige bos boerekool. Effe later mos-tie weer inlevere om ’t tekort aan moes aan te vulle. De Moes was veur ’t eers in de geschiedenis iets te vroeg op. Wieleman het gedaon wat ie kon om de mage van de gaste te vulle.
 
Piet Wijnans en Wim Vlijm hebbe veul zorg besteed an de foto’s en de digitale presentasie op de aovend!
 
Der ware veurdrachte van Ardine Pennings, Skoeks, Bart Gogheman, Arnold en Bart Krechting, ‘t College van B&W, Hans van Workum, de Gebroeders Arends en Hennie de Kieviet. ‘t personeel en Wieleman het ’n speciale Moesaet-button gekrege.
 
John Kemper en Kees Eiges praote de aovend an mekaar.
De dialecclub kwam in 2016 volges schema 7 keer bi-j mekaar um te aoverlegge.
 
Op de braderie vrijdag 2 september 2016, kon de kwis weer wodde geraoje. De vroage ware nogal ingewikkeld dus krege ze dit joor eers ’n borrel en dan moste ze de kwis invulle. De drank was weer gemaak deur onze Annie Peeters, met de helf minder suker.
 
Der wodde op vergaderinge nog regelmaotig enkele ni-je anwinste (dialecwoorde of gezegdes) verzameld. John Kemper geet kieke of de oogst nog te verzamele is veur bv in Bij de Tijd.
 
De dialecgroep wil ok veuruut kieke naor 2017 en doorbi-j ’n jongere laog probere an te bore.
 

Fotowerkgroep
 
Leden: Hans Asmus, Fred van Essen, Jos van Kuiper, Gerrie van de Sterren, Joop Schuilenburg, Henk Tiedink, Jan Smink

In 2016 is de fotowerkgroep verder gegaan met het scannen van de grote voorraad foto’s. Tevens is gestart met het digitaliseren van de verzameling bidprentjes. Fred heeft inmiddels vele honderden (>2000) foto’s van een titel voorzien.
 
Ten behoeve van de redaktie Bij de Tijd is de verzameling online beschikbaar.
 
We blijken ook goed in staat nu snel materiaal aan te kunnen leveren voor evenenten.
 

Redactie Bij de Tijd (bijdrage Wim Vlijm)
 
Leden: Hans Lamers, Henk Stevens, Henk Lenselink, Riny Stevens, Wim Vlijm
 
Het is ons dit jaar wederom gelukt om vier Bij de Tijd’s op tijd te laten verschijnen. Evenals in voorgaande jaren hebben we daar steeds meer moeite mee. Gesprekken met onze voorzitter over deze constatering en mogelijke oplossingen hiervoor hebben tot niets geleid. Als redactie kwamen we hierdoor in een lastige situatie. Natuurlijk, we hebben ideeën genoeg die tot een artikel kunnen leiden, maar we hebben al jaren een tekort aan mensen die deze artikelen willen/kunnen schrijven.
 
Dit, en een aantal andere stekeligheden, heeft er toe geleid dat Wim Vlijm niet meer de verantwoordelijk wil zijn voor het op tijd verschijnen van BdT. Dit hield in dat hij per 31 december jl. zijn functie als eindredacteur heeft neergelegd.


Het is aan het bestuur om uit deze impasse te komen.
 

Vredenburg (bijdrage Anke Bakker)
 
Leden: Anja ..., Martin Stevens, Hans Asmus, Anke Bakker
 
2016 - 6 exposities                  1000 bezoekers

          5 concerten                    240 bezoekers
 
Diversen, zoals giro d’Italia 50 bezoekers

Komende activiteiten:
 
  • Quick Anger
  • Gemeente (ook ivm verbouwing gemeentehuis)
  • 2017 - 5 exposities
  • Filmhuus
  • 5 concerten
  • 8 huwelijken
  • Eigen (HKW) bijeenkomsten
 
Anke publiceert ook nog een compleet Vredenburg jaarverslag 2016.
 

Website
 
De website wordt al vele jaren verzorgd door Frans Warmerdam. Hij verstuurt ook de digitale versie van de nieuwsbrief. Frans merkt op dat hij soms uit andere media nieuwsfeiten verneemd die onze vereniging aangaan. Wij allen moeten zorgen dat nieuws te allen tijde ook naar Frans gaat voor publicatie op onze site.
 

Bestuur
 
het bestuur heeft 10 keer formeel vergaderd.
 

Excursies 2016 (bijdrage: Evert de Boer)
 
Leden: Bert Stienissen, Evert de Boer
 

Voor het eerst zijn er dit jaar 3 excursies georganiseerd. De eerste excursie besloeg een dagdeel en de andere twee waren een volledige dagexcursie.
 
  • Zaterdag 20 februari zijn we met 43 personen op bezoek geweest bij het Exciting ING IT museum in Arnhem. Hier kregen we te zien welke apparatuur er in de loop van de tijd in gebruik is geweest bij de Postbank
  • Zaterdag 21 mei zijn we met 36 personen op excursie geweest naar Rhenen en Oosterbeek. 's Morgens hebben we een rondleiding gehad over de slagvelden van de Grebbeberg. 's Middags gevolgd door een bezoek aan het Airborne museum.
  • Zaterdag 17 september zijn we met 31 personen op excursie geweest naar Nijmegen. 's Morgens hebben een historische rondwandeling gemaakt door de oude benedenstad. 's Middags gevolgd door een bezoek aan het fietsmuseum Velorama.
 
We bieden nu een kant en klaar programma voor de excursies aan. Getuige de goede opkomst wordt dit gewaardeerd.
 
 

Lezingen
 

Juni            - Lezing Liemers 200 jaar bij koninkrijk (Derk Luub)
 
November    - Lezing Wilhelmus
 

Evenementen
 

Herdenking Quick Anger (april)
 
Inmiddels is de herdenking als vast element op de kaart gezet. De aanwezigheid van Toon Kramer maakt het evenement extra bijzonder.
 
Ook de vertegenwoordiging uit Loenen geeft het evenement extra cachet.
 

Braderie
 
Braderie begon in 2016 om 14:00. Alle vrijwilligers vonden dit veel te vroeg. Verder was de plek bijna goed. We stonden wel naast Jan Willem Weis, maar niet naast ‘t Liemers museum.
 
Zie ook nog verslag dialec groep.
 

Opening Dorpstraat – vertoning Film 1964 in Werenfridus kerk
 
Bij de opening van de Dorpstraat heeft HKW bijgedragen met een fototentoonstelling in de feesttent in de Dorpstraat en het vertonen van de film uit 1964 in de katholieke kerk. Dit laatste was zo’n success dat we besloten hebben de film te gaan ondertitelen met zoveel mogelijk namen van mense en markante plaatsen.
 

Moesaete (editie 20)
 
Zie verslag dialec groep.
 

Vrijwilligersborrel
 
dit was de jaar afsluiter waar het bestuur nog even onder het genot van een hapje en drankje haar vrijwilligers nogmaals bedankte voor hun inzet van ‘t afgelopen jaar
 

Kerstmarkt, vertoning Film 1964, nu met ondertitels + oude ansichten met Frans Brink
 
Bij de Kerstmarkt hebben we voor ‘t eerst samen met Frans Brink de Film uit 1964 met ondertitels vertoond. Spin off hiervan zal zijn dat de film in 2017 zal worden aangeboden op de braderie.

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 10-3-2024

Terug naar de inhoud