Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2011 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2011

HUIZE VREDENBURG ▼ > Jaarverslag Huize VredenburgJAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE VREDENBURG 2011

INHOUD:

1 doelstelling
2 organisatie
3 activiteiten
4 diversen
5 publiciteit
6 financiën
7 samenvatting / planning 2012


1 DOELSTELLING

De Commissie beheer Vredenburg en met haar de Historische Kring Westervoort, stelt zich ten doel Huize Vredenburg een vaste plaats te geven binnen de Westervoortse gemeenschap. Dit gebeurt door, naast de huisvesting van verenigingsactiviteiten, evenementen te organiseren op cultureel gebied.


2 ORGANISATIE

De Commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur van de Historische Kring Westervoort. De financiële supervisie ligt bij de penningmeester van de Historische Kring.
De Commissie Beheer Vredenburg bestond in 2011 uit de vrijwilligers Anke Bakker coördinator, Hans Asmus, en enkele vrijwilligers die voor diverse activiteiten oproepbaar zijn.
Tevens is er een groep suppoosten die ingezet worden bij de diverse tentoonstellingen.


3 ACTIVITEITEN

In 2011 vonden de volgende activiteiten plaats:


Exposities

Namens de stichting Kunstwerk werd van 11februari t.m. 6 maart de expositie "Werk op papier" van Caroline Koenders georganiseerd. Door 71 bezoekers werd de expositie bezocht.

Van 28 maart t.m. 11 april heeft de Kreatieve Kring Westervoort een tentoonstelling georganiseer met werk van haar cursisten
Er werden 215 bezoekers geregistreerd.
De Kreatieve Kring organiseert in het vervolg jaarlijks een expositie.

De Kunstwerkexpositie van 20 mei t.m. 19 juni van  Miriam van der Linden  Kunst ligt aan mijn voeten, telde 85 bezoekers.

Van 28 oktober t.m. 20 november exposeerde van Thea Zwerink portretten kunstwerk 77 bezoekers

In het kader van de opening van het station in Westervoort werd de expositie "Station Westervoort Toen en Nu" georganiseerd van 29 november t.m. 18 december.
De expositie werd bezocht door 460 schoolkinderen en hun begeleiders en in de weekenden door nog 554 personen.


Lezingen

Op 29 maart werd de algemene ledenvergadering gehouden.
Na de pauze gaf de heer van Heugten een lezing over
Er waren 35 bezoekers.

Op 12 april Henk Nijland was er een lezing van Henk Nijland, die verslag deed van zijn fietstochten naar Compostella en Rome.40 bezoekers luisterden naar dit betoog.

18 oktober vond de lezing "Romeinse Limes"door de heer Verhagen uit Zevenaar plaats
22 bezoekers waren bij deze activiteit aanwezig.

Concerten
10 april Notice Westervoorts ensemble van 6 vrouwen, zingt a capella.
50 bezoekers.

26 juni Renske Bequin, cello en Jevgenijs Pastuhovs accordeon.
42 bezoekers.

10 juli Pedro Rodríguez uit Peru met diverse instrumenten
60 bezoekers.


18 september
Lemon Sqeeze.Swing en Evergreens
39 bezoekers

27 november Het Klijn Gezelschap.Montferlandse Folkmuziek met een verhaal.
55 bezoekers.

Bij geen van de in 2010 gehouden exposities, concerten en lezingen is entree geheven. Wel staat bij de ingang een melkbus voor een vrijwillige bijdrage.4 WERKGROEPEN EN BESUUR

De fotogroep van de Historische Kring Westervoort is bezig met een nieuwe opzet en heeft daar enige keren voor vergaderd.

De archiefgroep komt om de andere week bij elkaar op dinsdagochtend.

De dialectgroep van de Historische Kring Westervoort heeft 5 maal vergaderd in Huize Vredenburg.

Het bestuur van de Historische Kring Westervoort heeft 8 maal vergaderd in Huize Vredenburg.

Dinsdag 20 december organiseerde de Historische Kring een kerstbijeenkomst voor al haar vrijwilligers.


5 DIVERSEN

Tijdens carnaval is Bel Canto met haar jaarvergadering uitgeweken naar Huize Vredenburg.

In maart was Huize Vredenburg wederom een stemlocatie voor de Provinciale Statenverkiezingen met 388 stemmers

Op 9 april deed "Summer of 1943 England"  Huize Vredenburg aan.
Dit evenement trok ongeveer 150 bezoekers.

Philadelfia heeft nog enkele vergaderingen in Huize Vredenburg gehouden.

De wijkraad Emmerik heeft op 20 september een ledenbijeenkomst verzorgd.

Nieuwsbrief.
In het voorjaar 2011 is de Nieuwsbrief uitgegaan naar de ca. 40 Vrienden van Vredenburg. Er is weinig respons op gekomen en we hebben dan ook besloten met deze activiteit te stoppen.
We zetten nu het jaarverslag op de website van de H.K.
Deze vrienden ondersteunden het werk van de Commissie Vredenburg met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 2,50.

In 2011 zijn 2 huwelijken gesloten.

Onderhoud Vredenburg
Het tuinonderhoud is weer prima uitgevoerd door een groep mensen van Presikhaaf groenonderhoud.
Door vrijwilligers werden diverse onderhoudsklussen binnen en buiten het gebouw verricht.6 PUBLICITEIT

Voor elke tentoonstelling, concerten enz. werden affiches en uitnodigingen gemaakt.
Een 10-tal affiches werd op vaste adressen in Westervoort opgehangen.
Daarnaast een aantal in de gemeenten waar de exposanten woonachtig zijn.
Persberichten werden, in de regel met foto, verstuurd aan:
De Gelderlander
Arnhemse Koerier
Radio Favoriet FM
Westervoort / Duiven Post
Zondagskrant
Liemers Lantaren
Omroep Gelderland
Gemeentenieuws
In overleg met de exposant gaan er soms persberichten naar andere bladen of tijdschriften.
Doorgaans reageren de aangeschreven media met plaatsing of gedeeltelijke plaatsing van het persbericht en/of opneming in de agenda.
Regelmatig volgt er een eigen artikel of interview.


7 FINANCIËN

Voor de verantwoording: zie het financiële verslag van de Historische Kring Westervoort.8 SAMENVATTING EN PLANNING 2011

Totaal hebben ruim 2500 belangstellenden, inclusief verkiezingen en 2 huwelijken, de gehouden exposities, lezingen concerten en diverse activiteiten bezocht.
Het expositieprogramma voor 2012 loopt al weer volop.

Er staan voor dit jaar 7 exposities gepland, 3 van de stichting Kunstwerk, 2 van de Kreatieve Kring.Tiny Koenen met al haar kunstuitingen en een expositie van Jan en Annie Berends met glazen objecten. Maar ook zijn er weer lezingen en diverse activiteiten gepland, zoals o.a. 5 concerten en


Op 14 april zal een vriendengroep van keep on rolling Huize Vredenburg aandoen met een stoet van ongeveer 15 tot 20 voertuigen uit de tweede wereldoorlog.
Daarna zal het monument ter herinnering van de oversteek op 12 april 1945 worden onthuld.

Er is mei een huwelijk gepland.

Westervoort, maart 2012

Namens de Commissie Beheer Vredenburg
    Anke Bakker


Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 20-4-2024

Terug naar de inhoud