Herdenking bevrijding 1945 op 9 april 2011 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Herdenking bevrijding 1945 op 9 april 2011

DOCUMENTATIE ▼ > Archief aktiviteiten > Oorlog en bevrijding

Tocht van militaire voertuigen en oversteek IJssel in Westervoort.

Op 9 april zijn rond 13.30 uur een aantal militaire voertuigen uit de tweede wereldoorlog via De Schans en de Klapstraat bij Huize Vredenburg aangekomen waar ze tot 14.30 uur te bezichtigen waren. Daarna reden de voertuigen via de Klapstraat en de Veerdam naar de IJssel.

Bij de IJssel werd om 15.00 uur door Wethouder Hans Breunissen van Westervoort een gedenkplaat   onthuld ter herinnering aan deze gebeurtenis.  

Geachte aanwezigen,
Mijn naam is Hans Breunissen, wethouder van de gemeente Westervoort en tevens loco-burgemeester.
Mooi dat wij hier vanmiddag met zoveel mensen aanwezig zijn voor de onthulling van deze tijdelijke plaquette ter ere van de oversteek met een amfibievoertuig in 1945. Als Rijkswaterstaat in het najaar de werkzaamheden in de Hondsbroeksche Pleij heeft afgerond zal de plaquette geplaatst worden nabij het fietspad. Als eerste wil ik de leden van de Historische kring, Walter IJbema en alle anderen bedanken voor hun werkzaamheden om deze tocht met militaire voertuigen en de oversteek over de IJssel mogelijk te maken. Op deze manier wordt er toch aandacht gegeven aan de oversteek van Britse en Canadese militairen die tot nog toe onderbelicht is gebleven. Deze plaquette symboliseert dan ook een belangrijk punt in de geschiedenis van ons dorp Westervoort.
Over Westervoort is er in de periode tussen de bezetting en bevrijding (1940 – 1945) maar weinig geschreven. In één van de weinig boeken; het boek Westervoort 1940-1945 heeft Bert Kerkhoffs deze overtocht beschreven.

In de oorlog leek of er een soort doem of vloek op de herovering van Arnhem lag. Plannen om Arnhem via Driel te heroveren werden een flop doordat de divisies niet ongezien de Rijn konden oversteken. Op zaterdag 7 april wijzigden de plannen. De troepen zullen niet via Driel in de Betuwe Arnhem binnenvallen, maar via Westervoort. In Westervoort lukte het wel om met behulp van rookgordijnen de Rijn ongezien over te steken. Deze oversteek heeft mede gezorgd voor de herovering van Arnhem.
Het is een goed dat de geschiedenis en deze bijzondere gebeurtenis op deze manier in leven blijft en niet ongezien voorbij gaat. Dit alles mede dankzij de Historische Kring. De voorzitter de heer Tiedink heeft in zijn inleiding al het nodige verteld over de overtocht en het belang om bij deze oorlogsgebeurtenis steeds opnieuw stil te staan. De oorlog is immers een periode geweest waarin veel mensen het leven hebben gelaten, maar ook een periode die veel diepe wonden heeft achter gelaten.
Daarom mogen we niet vergeten wat er destijds allemaal is gebeurd. Het is goed om op deze manier stil te staan bij deze bijzondere gebeurtenis en dit vandaag met een plaquette te mogen onderstrepen.
Als gemeentebestuur zijn wij trots op de Historische Kring en de groep Summer of 1943 die op deze manier ons verleden levend houden. Nogmaals aan u allen erg veel dank.
Graag wil ik nu overgaan tot de onthulling van de plaquette. Deze gebeurtenis zal de geschiedenis in gaan als:
De bevrijdingsoversteek van Britse en Canadese eenheden om Arnhem en West Nederland te bevrijden op 12 april 1945.

De gedenkplaat is een tijdelijke..
Nadat Rijkswaterstaat dit najaar de werkzaamheden rondom de Veerdam heeft afgerond  zal er een definitieve gedenkplaat worden geplaatst.

Na de onthulling werd met een DUCK, een militair amfibievoertuig uit die tijd, de oversteek over de IJssel   gedaan.

Klik op het grijze pijltje

Bovenstaand een filmpje uit het TV Gelderland Nieuws van zaterdag 9 april 2011  (klik op het grijze pijltje).

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 17-7-2024

Terug naar de inhoud