Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2014 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2014

HUIZE VREDENBURG ▼ > Jaarverslag Huize VredenburgJAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE VREDENBURG 2014

INHOUD:

1 doelstelling
2 organisatie
3 activiteiten
4 diversen
5 publiciteit
6 financiën
7 samenvatting / planning 2015


1 DOELSTELLING

De Commissie beheer Vredenburg en met haar de Historische Kring Westervoort, stelt zich ten doel Huize Vredenburg een vaste plaats te geven binnen de Westervoortse gemeenschap. Dit gebeurt door, naast de huisvesting van verenigingsactiviteiten,  evenementen te organiseren op cultureel gebied.


2 ORGANISATIE

De Commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur van de Historische Kring Westervoort. De financiële supervisie ligt bij de penningmeester van de Historische Kring.
De Commissie Beheer Vredenburg bestond in 2013 uit de vrijwilligers Anke Bakker coördinator, Hans Asmus, en een aantal vrijwilligers die voor diverse activiteiten oproepbaar zijn.
Tevens is er een groep suppoosten en vrijwilligers, die ingezet kunnen worden bij de diverse tentoonstellingen.


3 ACTIVITEITEN

In 2014 vonden de volgende activiteiten plaats:

Exposities

Expositie voor en door Westervoort
Inwoners van Westervoort konden een werkstuk inleveren, waar een expositie van samengesteld is.16 kunstenaars leverden werken in en de expositie werd bezocht door 188 kijkers.

Van 23maart t.m7 april heeft de Kreatieve Kring Westervoort een tentoonstelling georganiseerd met werk van haar cursisten.
Er werden 245 bezoekers geregistreerd.

Van 9 mei t.m.1 juni exposeerde Riet Mooren haar werk.

Harrie Kemperman nam afscheid als darpsdichter met een expositie van zijn gedichten.
168 bezoekers hebben een selectie van zijn darpsgedichten gelezen van 6 t.m. 14 juli

Van 5 t. 28 september exposeerde Peter Rohs 99 kijkers bezochten deze expositie.

10 oktober t.m. 2 november stalden Jan en Annie Berends hun glaskunst weer uit.
De expositie trok 205 bezoekers.

Foto-art Mendie van DiekMendie van Diek 324


Lezingen

24 februari  Russische ikonen door Katja Westerhof  47 bezoekers

In oktober over de berging van verongelukte vliegtuigen in W.O.2. 50 bezoekers

18 november  Dinie Hiddink  met  Winterverhalen  30 bezoekers

25 maart ledenvergadering 40 bezoekers.


Concerten

16 maart Trio Con Tres met Spaanse en Zuid-Amerikaanse muziek 70 bezoekers.

22juni Notice  vrouwenvocaalensemble 63 bezoekkers

5 oktober Flamencodans met gitaarmuziek 75 bezoekers

7 december Seanma met Keltische muziek 70 personen

Bij geen van de in 2014 gehouden exposities, concerten en lezingen is entree geheven. Wel staat bij de ingang een melkbus voor een vrijwillige bijdrage.


4 WERKGROEPEN EN BESTUUR

De fotogroep van de Historische Kring Westervoort is bezig met een nieuwe opzet en heeft daar enige keren voor vergaderd.

De archiefgroep komt om de andere week bij elkaar op dinsdagochtend.

De dialectgroep van de Historische Kring Westervoort heeft 5 maal vergaderd in Huize Vredenburg.

Het bestuur van de Historische Kring Westervoort heeft 8 maal vergaderd in Huize Vredenburg.

Dinsdag 16 december organiseerde de Historische Kring een kerstbijeenkomst voor al haar vrijwilligers.


5 DIVERSEN

Op 25 maart vond de ledenvergadering plaats met 50

Op 11 april deed: ”Summer of 1943 England” Huize Vredenburg aan.
Dit evenement trok ongeveer 100 bezoekers.

Op 24 juni hielden de ondernemers van MKB Duiven en de ondernemersvereniging van Westervoort hun jaarlijkse pruuverij in de wei van Huize Vredenburg.

De Bridgeclub Westervoort hield op 12 augustus haar jaarlijkse bridgedrive op verschillende locaties in Westervoort. Huize Vredenburg werd daarbij ook aangedaan met 56 personen

Tijdens de expositie van september waren we in het monumentenweekend opgenomen in de fietsroute door de Liemers.

Philadelphia heeft nog enkele vergaderingen in Huize Vredenburg gehouden.

In 2014 zijn 2 huwelijken gesloten.

Onderhoud Vredenburg
Het tuinonderhoud is weer prima uitgevoerd door een groep mensen van Presikhaaf groenonderhoud.

Door vrijwilligers werden diverse onderhoudsklussen binnen en buiten het gebouw verricht.


6 PUBLICITEIT

Voor elke tentoonstelling, concerten enz. werden affiches en uitnodigingen gemaakt.
Een 6-tal affiches werd op vaste adressen in Westervoort opgehangen.
Daarnaast een aantal in de gemeenten waar de exposanten woonachtig zijn.
Persberichten werden, in de regel met foto, verstuurd aan:
- De Gelderlander
- Arnhemse Koerier
- Radio Favoriet FM
- Westervoort / Duiven Post
- Liemers Lantaren
- Omroep Gelderland
- Gemeentenieuws
- Westervoort Plaza
In overleg met de exposant gaan er soms persberichten naar andere bladen of tijdschriften.
Doorgaans reageren de aangeschreven media met plaatsing of gedeeltelijke plaatsing van het persbericht en/of opneming in de agenda.
Regelmatig volgt er een eigen artikel of interview.


7 FINANCIËN

Voor de verantwoording: zie het financiële verslag van de Historische Kring Westervoort.


8 SAMENVATTING 2013 EN PLANNING 2014

Totaal hebben ruim 2300 belangstellenden inclusief 2 huwelijken, de gehouden exposities, lezingen concerten en diverse activiteiten bezocht.
Het expositieprogramma voor 2014 loopt al weer volop.

Er staan voor dit jaar 8 exposities gepland, 3 van de stichting Kunstwerk, 1 van de Kreatieve Kring. Geert Brink met oude foto’s en ansichtkaarten van Arnhem en Westervoort, kunst van de raadsleden, Liemers verbeeldt, maar ook lezingen, en diverse activiteiten gepland, zoals o.a. 5 concerten.

Monumenten weekend

De H.K. Westervoort organiseert een grote expositie betreffende de herdenking van 70 jaar bevrijding en 75 jaar geleden dat de oorlog begonnen is.
Het Fort zal tijdens de expositie geopend zijn en de voertuigen uit de tweede wereldoorlog zullen weer meerijden naar het herinneringsmonument aan de Ijsseldijk.

Er is in juni een huwelijk gepland.

Westervoort, maart 2014

Namens de Commissie Beheer Vredenburg
Anke Bakker

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 10-3-2024

Terug naar de inhoud