Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2012 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2012

HUIZE VREDENBURG ▼ > Jaarverslag Huize VredenburgJAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE VREDENBURG 2012

INHOUD:

1 doelstelling
2 organisatie
3 activiteiten
4 diversen
5 publiciteit
6 financiën
7 samenvatting / planning 2013

1 DOELSTELLING

De Commissie beheer Vredenburg en met haar de Historische Kring Westervoort, stelt zich ten doel Huize Vredenburg een vaste plaats te geven binnen de Westervoortse gemeenschap. Dit gebeurt door, naast de huisvesting van verenigingsactiviteiten, evenementen te organiseren op cultureel gebied.

2 ORGANISATIE

De Commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur van de Historische Kring Westervoort. De financiële supervisie ligt bij de penningmeester van de Historische Kring.
De Commissie Beheer Vredenburg bestond in 2011 uit de vrijwilligers Anke Bakker coördinator, Hans Asmus, en enkele vrijwilligers die voor diverse activiteiten oproepbaar zijn.
Tevens is er een groep suppoosten die ingezet worden bij de diverse tentoonstellingen.

3 ACTIVITEITEN

In 2012 vonden de volgende activiteiten plaats:

Exposities

Namens de stichting Kunstwerk werd van 13 januari  t.m. 5 februari de expositie “Werk op papier” van Ewout Vis georganiseerd. Er waren  113 bezoekers.

Tiny Koenen exposeerde ter gelegenheid van haar tachtigste verjaardag haar werk van 2  maart t.m. 18 maart. 281 bezoekers trok deze expositie.

Van 28 maart t.m. 11 april heeft de Kreatieve Kring Westervoort een tentoonstelling georganiseer met werk van haar cursisten
Er werden 215 bezoekers geregistreerd.
De Kreatieve Kring organiseert in het vervolg jaarlijks een expositietijdens Pasen

De Kunstwerkexpositie van 20 mei t.m. 19 juni van  Piet Taal en Jan van Krieken  Kunst ligt aan mijn voeten, telde 85 bezoekers.

Van 26 oktober t.m. 19 november
De docenten van de Kreatieve Kring organiseerden van 1 t.m. 15 december een expositieen telde 139 bezoekers.

Lezingen

6 maart verzorgde de heer Léon Evers uit Roermond een lezing over De Burgerlijke stand toen en nu

Op 27 maart werd de algemene ledenvergadering gehouden met 40 bezoekers.

Op 10  april Dick Veerman met het onderwerp Deelen was er

Op 18 oktober vond de lezing “Romeinse Limes”door de heer Verhagen uit Zevenaar plaats
22 bezoekers waren bij deze activiteit aanwezig.

Concerten

Eva van Pelt zang en Remo van Osch
50 bezoekers.

Duo Distinto bestaat uit gitarist Robin Scherpen en violiste Isabelle Doodhagen.

10 juli Pedro Rodríguez uit Peru met diverse instrumenten
47 bezoekers.

18 september Lemon Sqeeze.Swing en Evergreens
39 bezoekers

De drie heren van “The Devils in Disguise” gaan met dit “Herfstconcert” terug naar 55 bezoekers.

Bij geen van de in 2010 gehouden exposities, concerten en lezingen is entree geheven. Wel staat bij de ingang een melkbus voor een vrijwillige bijdrage.

4 WERKGROEPEN EN BESUUR

De fotogroep van de Historische Kring Westervoort is bezig met een nieuwe opzet en heeft daar enige keren voor vergaderd.

De archiefgroep komt om de andere week bij elkaar op dinsdagochtend.

De dialectgroep van de Historische Kring Westervoort heeft 5 maal vergaderd in Huize Vredenburg.

Het bestuur van de Historische Kring Westervoort heeft 8 maal vergaderd in Huize Vredenburg.

Dinsdag 18 december organiseerde de Historische Kring een kerstbijeenkomst voor al haar vrijwilligers.

5 DIVERSEN

Op 12 april deed ”Summer of 1943 England”  Huize Vredenburg aan.
Dit evenement trok ongeveer 150 bezoekers.

De wijkraad Emmerik heeft op 20 september een ledenbijeenkomst verzorgd.

In 2012 zijn 3 huwelijken gesloten.

Onderhoud Vredenburg
Het tuinonderhoud is weer prima uitgevoerd door een groep mensen van Presikhaaf groenonderhoud.
Door vrijwilligers werden diverse onderhoudsklussen binnen en buiten het gebouw verricht.

6 PUBLICITEIT

Voor elke tentoonstelling, concerten enz. werden affiches en uitnodigingen gemaakt.
Een 10-tal affiches werd op vaste adressen in Westervoort opgehangen.
Daarnaast een aantal in de gemeenten waar de exposanten woonachtig zijn.
Persberichten werden, in de regel met foto, verstuurd aan:
- De Gelderlander
- Arnhemse Koerier
- Radio Favoriet FM
- Westervoort / Duiven Post
- Zondagskrant
- Liemers Lantaren
- Omroep Gelderland
- Gemeentenieuws
In overleg met de exposant gaan er soms persberichten naar andere bladen of tijdschriften.
Doorgaans reageren de aangeschreven media met plaatsing of gedeeltelijke plaatsing van het persbericht en/of opneming in de agenda.
Regelmatig volgt er een eigen artikel of interview.

7 FINANCIËN

Voor de verantwoording: zie het financiële verslag van de Historische Kring Westervoort.

8 SAMENVATTING EN PLANNING 2013

Totaal hebben ruim 2500 belangstellenden, inclusief  3 huwelijken, de gehouden exposities, lezingen concerten en diverse activiteiten bezocht.
Het expositieprogramma voor 2012 loopt al weer volop.

Er staan voor dit jaar 8 exposities gepland, 3 van de stichting Kunstwerk, 1 van de Kreatieve Kring. Annie Berends met glazen objecten. Maar ook zijn er weer lezingen en diverse activiteiten gepland, zoals o.a. 5 concerten en

Op 14 april zal een vriendengroep van keep on rolling Huize Vredenburg aandoen met een stoet van ongeveer 15 tot 20 voertuigen uit de tweede wereldoorlog.
Daarna zal het monument ter herinnering van de oversteek op 12 april 1945 worden onthuld.

Er is mei een huwelijk gepland.


Westervoort, maart 2012

Namens de Commissie Beheer Vredenburg
Anke Bakker

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 20-4-2024

Terug naar de inhoud