Jaarverslag over het jaar 2014 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Jaarverslag over het jaar 2014

DOCUMENTATIE ▼ > Jaarverslag secretaris

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers, geen vereniging dus alle mensen die in 2014 hun steentje weer hebben bijgedragen: bedankt !!!

Werkgroepen:

Archief
Deze groep houdt zich voornamelijk bezig met ‘t ordenen en categoriseren van alle historische materiaal dat in Vredenburg wordt bewaard. De kasten in de bestuurskamer zijn opnieuw op overzichtelijke wijze ingedeeld.

Dialect groep
In 2014 is Wim Rutten ons ontvalle. Hij was lang onderdeel van de dialecclub, woorveur veul dank. Henk Krechting kaos der veur om op zien respectabele laeftied (87) te stoppen met zien wark veur de dialecclub. Heel veul dank aan Henk! Henk is vanaf ’t begin bi-j de dialecclub betrokke gewis. Jonkie Henk ten Brinke het zich inmiddels aangeslaote als lid bij de dialecclub en duut heel goed mee.
De dialecclub het 7 keer vergaderd en op de braderie weer ‘n leuke kwis bedach. Annie Peeters had veur de braderie weer ’n haevig lekker drankje gemaak. Ook ‘t Moesaete is deur deze groep in 2014 weer veur de 18e keer georganiseerd. Doornaos wodde der op vergaderinge nog ni-je anwinste (dialecwoorde of gezegdes) verzameld.

Fotowerkgroep
in 2014 is ons Wim Rutten ontvallen. Wim was een echte kennisdrager omtrent ‘t oude foto materiaal. Hij beleefde zichtbaar plezier aan de bijeenkomsten. We zullen Wim’s inbreng maar zeker ook de gemoedelijke persoon die Wim was missen.
De foto werkgroep gaat gestaag vooruit. Rinske heeft ‘t monnikenwerk van de benoeming van gezichten op zich genomen. Fred van Essen en Leo Roelofsen hebben nieuw materiaal aangeleverd wat inmiddels is ingescand. De groep is in 2014 een keer of 10 samen gekomen.
De groep komt buiten de zomervakantie op de 3e dinsdag van iedere maand bijeen.

Redactie Bij de Tijd
De redactie van “Bij de Tijd” is er wederom in geslaagd om 4 keer een goed gevuld en boeiend kwartaalblad neer te zetten.

Vredenburg
Hans en Anke hebben er zorg voor gedragen dat Huize Vredenburg meer dan ooit kon worden ingezet voor de Westervoorts gemeenschap.

Website
De website wordt al vele jaren verzorgd door Frans Warmerdam. Hij verstuurt ook de digitale versie van de nieuwsbrief. Vanaf november bereiken we ook nog een andere categorie publiek middels onze extra facebook pagina.

Bestuur
Het bestuur heeft 8 keer formeel vergaderd. Jan Smink is Arnold Hageman opgevolgd als secretaris en Evert de Boer is aspirant lid. Postbus 51 is als postadres opgeheven en het KPN abonnement (huize Vredenburg) is vernieuwd.


Tentoonstellingen Vredenburg:

Schilderijen - Peter Rohs
foto art - Mendy van Diek Prachtige tentoonstelling met een duidelijk herkenbare eigen stijl.
…. meer info in ‘t Vredenburg jaarverslag van Anke Bakker ...

Excursies
mei - excursie Tiel
september - Loopgraven 1e wereldoorlog; prima excursie zeer goed bezocht en goed georganiseerd. Henk & Ans bedankt!

Lezingen
februari - Russische ikonen - Katja Westerhof
oktober - Berging van vliegtuigen uit WO II - zeer goed bezochte lezing van een enthousiaste groep hobbyisten die op professionele wijze hun steentje bijdraagt aan de berging van vliegtuig resten en naar aanleiding daarvan zelfs lang vervlogen contacten tussen mensen weer nieuw leven in blaast.
November - Dinie Hiddink - Winter verhalen goed bezocht ….


Evenementen:

Algemene ledenvergadering (2014)
goed bezochte vergadering (± 50 bezoekers)
Arnold Hageman treedt terug als secretaris van HKW na 14 (!) trouwe dienstjaren. Arnold bedankt!!
Het bestuur wordt gemachtigd tussentijds een opvolger te mogen benoemen. Vanaf 1 juli is Jan Smink als opvolger van Arnold formeel in ‘t bestuur opgenomen.
Evert de Boer is eveneens als aspirant bestuurslid in ‘t bestuur aangeschoven. Zijn benoeming kan in de jaarvergadering van 31-mrt-2015 worden bekrachtigd.

Braderie
Op de braderie was ondanks ‘t slechte weer onze dubbele kraam wederom een van de best bezochte stands. De door Annie Peeters gebrouwen toverdrank viel bij vele bezoekers goed in de smaak. Ans Karsten merkte terecht op dat er best iets meer 'samenhang' mag zijn tussen de HKW en de dialect zijde van de kraam; een uitdaging voor de volgende braderie.

50 jaar na de treinramp van 1964
Op uitnodiging van omroep Gelderland zijn we met een korte reportage in het TV Gelderland journaal geweest met een toelichting van ooggetuige Henk Snelder. Dit was een erg leuke ervaring.

Protest Hamerden
Op 3 november hebben we op ludieke wijze, met muzikale ondersteuning van de band Skoeks en een pakkende inleiding van Kees Krechting (eiges) de abominabele toestand van Havezate Hamerden wederom op de gemeentelijke agenda gezet.
Wethouder Theo Kampschreur zegde toe, namens de gemeente de voortgang te bewaken en de gemeenschap te informeren.

Moesaete (editie 18)
De achttiende uitgave van het traditionele ‘Moesaete’ was wederom een bijzonder geslaagd evenement, met frisse nieuwe optredens van o.a. fam. Lubbers, Antoon Verhoeven, Carla Jansen. Harrie Kemperman werd tot “ere aeter” bevorderd en werd in ‘t zonnetje gezet met een mooi persoonlijk gedicht in dialec van David Smink.
Ook de oude garde Sjoerd Bisselink (jawel!), Rob Gerretzen, Arnold Krechting en John Kemper & Hans van Workum met vocale ondersteuning van leden van de band Skoeks deden van zich spreken.
Verrassend was ‘t onaangekondigde optreden van burgemeester Arend van Hout die het gemeentelijk besluitvormingsproces op ludieke wijze ten gehore bracht. B&W sloot het optreden af met een lied.
Kees Eiges & Tinus Zelluf hebbe ‘t programma op hun eige wieze weer an mekaar gepraot.
Zalencentrum Wieleman was zoals gebruikelijk een geweldige gastheer met een super Moes buffet.

Grote Dolbotter
Na Henk Tiedink is Anke Bakker het 2e bestuurslid van HKW die door de Dolbotters is benoemd tot “Grote Dolbotter”. Een eer die Anke ten beurt is gevallen door haar tomeloze inzet voor de Westervoortse gemeenschap.

Vrijwilligersborrel
dit was de jaar afsluiter waar het bestuur nog even onder het genot van een hapje en drankje haar vrijwilligers nogmaals bedankte voor hun inzet van ‘t afgelopen jaar

De secretaris,
Jan Smink
maart 2015


Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 10-6-2024

Terug naar de inhoud