Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2010 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2010

HUIZE VREDENBURG ▼ > Jaarverslag Huize VredenburgJAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE VREDENBURG 2010


INHOUD:

1. doelstelling
2. organisatie
3. activiteiten
4. diversen
5. publiciteit
6. financiën
7. samenvatting / planning 2010

1. DOELSTELLING

De Commissie beheer Vredenburg en met haar de Historische Kring Westervoort, stelt zich ten doel Huize Vredenburg een vaste plaats te geven binnen de Westervoortse gemeenschap. Dit gebeurt door, naast de huisvesting van verenigingsactiviteiten, evenementen te organiseren op cultureel gebied.

2. ORGANISATIE

De Commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur van de Historische Kring Westervoort. De financiële supervisie ligt bij de penningmeester van de Historische Kring.
De Commissie Beheer Vredenburg bestond in 2010 uit de vrijwilligers Anke Bakker coördinator, Hans Asmus, en enkele vrijwilligers die voor diverse activiteiten oproepbaar zijn.
Tevens is er een groep suppoosten die ingezet worden bij de diverse tentoonstellingen.

3. ACTIVITEITEN

In 2010 vonden de volgende activiteiten plaats:

Exposities

Namens de stichting Kunstwerk van 29 januari tot 4 maart schilderijen van Gradus Verhaaf. Op 21 februari vond een lezing van de Historische Kring plaats waardoor de tentoonstelling bezocht werd door 38 personen extra.
De expositie werd mede daardoor bezocht door 113 personen.
Vawege de verkiezingen is de expositie verlengd tot 4 maart.

Van 28 maart t/m 11 april heeft de Kreatieve Kring Westervoort een extra tentoonstelling georganiseer met werk van haar cursisten.
Er werden 204 bezoekers geregistreerd.
Van 19 t/m 24 april heeft de H.K. een expositie georganiseerd ter gelegenheid van de 65 jarige bevrijding van de tweede wereldoorlog.
Diverse verzamelaars stelden hun attributen beschikbaar, waarvan zelfs een inwoner van Westervoort, die diverse voertuigen en uniformen bezit.
Voor de schoolkinderen van groep 7 en 8 werd ook nog een fietstocht georganiseerd naar het "Fort".
350 schoolkinderen en hun begeleiders bezochten dit evenement.
Zaterdag was er open huis voor alle bewoners van Westervoort en belangstellenden.

Van 8 mei t/m 24 mei was de expositie van de fam. Jansen te zien. De expositie telde 374 bezoekers.

Na de zomervakantie zijn we het winterseizoen gestart met een expositie van Eugene Terwindt uit Rozendaal van 10 september t/m 3 oktober.
Tijdens deze expositie vond ook het concert van Skoeks plaats.
Incusief het concert telde deze expositie 175 bezoekers.

Van 9 t/m 24 oktober vond een Mandela-expositie plaats van José Lorkx en Chien Wildenberg. Tijdens de expositie konden de bezoekers zelf een mandala tekenen en/of kleuren.
189 bezoekers telde deze expositie.

De laatste expositie van 2010 van de Stichting Kunstwerk met werk van Ami Zillweger van 5 november t/m 12 december. Tijdens deze expositie  vond ook een concert plaats van Dolly I beg your pardon en Perron B.
Dit concert werd bezocht door 70 personen.
Inclusief dit concert bezochten 177 personen deze expositie.

Lezingen
Lezing door professor dr. J.C. Bierens de Haan.
Onderwerp: De Stichting Nicolaï Broederschap te Arnhem.
20 personen bezochten deze lezing.

"Boer'n van Gistren- Alles geet veurbij ". Een klankbeeld door de heer F. Rauwkost.
Deze lezing werd door 38 personen bezocht op 19 oktober.

In het kader van de week van de geschiedenis met als thema water, organiseerde de HK op 23 oktober een fietstocht "Struinen in de Pleij".
De start en finish waren in Huize Vredenburg. 25 personen namen deel aan deze fietstocht.

Concerten

18 april DUBOIS a capellakwartet zingt evergreens
37 bezoekers      

20 juni GLOED Nederlandstalige luisterliedjes
40 bezoekers

12 september SKOEKS Westervoortse formatie
95 bezoekers

19 September
ARIE VUYK tray out Cabaretier
10 bezoekers

21 november
A COPANHIA INSPIRADA (fado)
63 bezoekers

12 december
PERRON B (luisterlied, swingend en intiem, eigen werk van Toine, featuring Marleen)
60 bezoekers

Bij geen van de in 2010 gehouden exposities, concerten en lezingen is entree geheven.
Wel staat bij de ingang een melkbus voor een vrijwillige bijdrage.

4. WERKGROEPEN EN BESTUUR

De fotogroep van de Historische Kring Westervoort heeft 2 wekelijks gebruik gemaakt van Huize Vredenburg om aan hun archief te werken.

De archiefgroep komt om de andere week bij elkaar op dinsdagochtend.

De dialectgroep van de Historische Kring Westervoort heeft 5 maal vergaderd in Huize Vredenburg.

Het bestuur van de Historische Kring Westervoort heeft 6 maal vergaderd in Huize Vredenburg.

Donderdag 17 december organiseerde de Historische Kring een kerstbijeenkomst voor al haar vrijwilligers.

5. DIVERSEN

Tijdens carnaval is Bel Canto met haar jaarvergadering uitgeweken naar Huize Vredenburg.

In maart was Huize Vredenburg voor het eerst een stemlocatie met 453 stemmers

Woensdag 17 maart vond de boomfeestdag plaats rondom Huize Vredenburg.
Westervoort was accentgemeente.
Er werd een oud ras appelboom, notarisappel, geplant.De start en finish van groep 7 van de Westervoortse scholen vond hierna plaats. Ongeveer 200 kinderen namen hier aan deel.

Met de tweede Kamerverkiezingen was Huize Vredenburg wederom een stemlocatie.
797 stemgerechtigden brachten hun stem uit.

Op 1 juli vond de jaarlijkse barbecue van de Westervoortse ondernemingsvereniging samen met het MKB Duiven plaats op de wei rondom Huize Vredenburg.
Tijdens deze festiviteit konden de gasten de speciale tentoonstelling van neringdoenden van Westervoortse middenstanders in vroegere tijden.
Deze bijeenkomst werd bezocht door 150 ondernemers.

Philadelfia heeft nog enkele vergaderingen in Huize Vredenburg gehouden.

Nieuwsbrief.
In het voorjaar 2010 is de Nieuwsbrief uitgegaan naar de ca. 40 Vrienden van Vredenburg.
Deze vrienden ondersteunen het werk van de Commissie Vredenburg met een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 2,50.

In 2010 zijn in Huize Vredenburg geen huwelijken gesloten.

Onderhoud Vredenburg:
In het voorjaar van 2010 vindt een verbouwing plaats en worden nieuwe meubilair aangeschaft.
Het tuinonderhoud is weer prima uitgevoerd door een groep mensen van Presikhaaf tuinen.

6. PUBLICITEIT

Voor elke tentoonstelling, concerten enz. werden affiches en uitnodigingen gemaakt.
Een 5-tal affiches werd op vaste adressen in Westervoort opgehangen.
Daarnaast een aantal in de gemeenten waar de exposanten woonachtig zijn.
Persberichten werden, in de regel met foto, verstuurd aan:
-   De Gelderlander
-   Arnhemse Koerier
-   Radio Favoriet FM
-   Westervoort / Duiven Post
-   Zondagskrant
-   Liemers Lantaren
-   Omroep Gelderland
-   Gemeentenieuws
In overleg met de exposant gaan er soms persberichten naar andere bladen of tijdschriften.
Doorgaans reageren de aangeschreven media met plaatsing of gedeeltelijke plaatsing van het persbericht en/of opneming in de agenda.
Regelmatig volgt er een eigen artikel of interview.
De publiciteit voor regelmatig terugkerende evenementen, wordt verzorgd door de gemeente Westervoort.
Ook worden de exposities en hun aanvangstijden op het gemeentelijk elektronisch evenementenbord bij het gemeente huis geplaatst.

7. FINANCIËN

Voor de verantwoording: zie het financiële verslag van de Historische Kring Westervoort.

8. SAMENVATTING EN PLANNING 2011

Totaal hebben ruim 3400 belangstellenden, inclusief verkiezingen, de gehouden exposities, lezingen concerten en diverse activiteiten bezocht.
Het expositieprogramma voor 2011 loopt al weer volop.

Er staan voor dit jaar 6 exposities gepland, 3 van de stichting Kunstwerk, 2 van de Kreatieve Kring en een expositie Jan en Annie Berends met glazen objecten. Maar ook zijn er weer lezingen en diverse activiteiten gepland, zoals o.a. 5 concerten.

De eerste activiteit werd gebracht door Caroline Koenders met de expositie Werk op papier. Op 2 maart is Huize Vredenburg weer stemlocatie geweest voor de provinciale verkiezingen waar inwoners hun stem uitbrachten.

Op 9 april zal een vriendengroep van keep on rolling Huize Vrdenburg aandoen met een stoet van ongeveer 10 voertuigen uit de tweede wereldoorlog.

Er zijn in Huize Vredenburg reeds 2 huwelijken gepland.


Westervoort, maart 2011

Namens de Commissie Beheer Vredenburg
Anke Bakker

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 17-7-2024

Terug naar de inhoud