Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2013 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Jaarverslag Huize Vredenburg over het jaar 2013

HUIZE VREDENBURG ▼ > Jaarverslag Huize VredenburgJAARVERSLAG VAN DE COMMISSIE VREDENBURG 2013

INHOUD:

1 doelstelling
2 organisatie
3 activiteiten
4 diversen
5 publiciteit
6 financiën
7 samenvatting / planning 2014

1 DOELSTELLING

De Commissie beheer Vredenburg en met haar de Historische Kring Westervoort, stelt zich ten doel Huize Vredenburg een vaste plaats te geven binnen de Westervoortse gemeenschap. Dit gebeurt door, naast de huisvesting van verenigingsactiviteiten, evenementen te organiseren op cultureel gebied.

2 ORGANISATIE

De Commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur van de Historische Kring Westervoort. De financiële supervisie ligt bij de penningmeester van de Historische Kring.
De Commissie Beheer Vredenburg bestond in 2013 uit de vrijwilligers Anke Bakker coördinator, Hans Asmus, en een aantal vrijwilligers  die voor diverse activiteiten oproepbaar zijn.
Tevens is er een groep suppoosten die ingezet kunnen worden bij de diverse tentoonstellingen.

3 ACTIVITEITEN

In 2013 vonden de volgende activiteiten plaats:

Exposities

Namens de stichting Kunstwerk werd van 8 februari t.m. 3 maart de expositie “Werk op papier” van Judith Stolker en Marianne Haselhoff. Tevens bezochten 37 kinderen van peuterspeelzaal de Kleurdoos de expositie n.a.v. hun project kunst.
Totaal aantal bezoekers 109.

Van 18 maart t.m1 april heeft de Kreatieve Kring Westervoort een tentoonstelling georganiseer met werk van haar cursisten
Er werden 288 bezoekers geregistreerd.

Van 18 t.m. 21 april vond een expositie plaats van portretten van Willem-Alexander.
50 bezoekers trok deze expositie.

Van 7 juni t.m. 23 juni expositie van An Moonen met haar antieke quilten.
Er waren 255 bezoekers.

Van 4 t.m. 27 oktober exposeerde Solange Voots met haar werk.

105 bezoekers telde deze expositie.

Lezingen

Op maart werd de algemene ledenvergadering gehouden.
Na de pauze gaf de Walter een korte lezing over W.O.2.
Daarna was er een gezellig samenzijn.
Er waren 40 bezoekers.

9 april was er een lezing door Arend Disberg over het Kamp Rees met 22 bezoekers

19 november lezing over begraafplaatsen door Ad de la Mar 36 bezoekers.


Concerten

9 april trad Luz op met gitaar en zang Braziliaans en werd door 50 mensen bezocht.

26 mei trad de plaatselijke band Skoeks op door 73 personen bezocht

22 september Lavalu met diverse stijlen muziek 34 bezoekers.

3 november Duo Dyade, een harpduo, zij speelden muziek van klassiek tot modern. Er waren 85 bezoekers.

Bij geen van de in 2013 gehouden exposities, concerten en lezingen is entree geheven, behalve bij de expositie van An Moonen. Daar werd €2 entree geheven. Wel staat bij de ingang een melkbus voor een vrijwillige bijdrage.


4 WERKGROEPEN EN BESTUUR

De fotogroep van de Historische Kring Westervoort is bezig met een nieuwe opzet en heeft daar enige keren voor vergaderd.

De archiefgroep komt om de andere week bij elkaar op dinsdagochtend.

De dialectgroep van de Historische Kring Westervoort heeft 5 maal vergaderd in Huize Vredenburg.

Het bestuur van de Historische Kring Westervoort heeft 8 maal vergaderd in Huize Vredenburg.

Dinsdag 18 december organiseerde de Historische Kring een kerstbijeenkomst voor al haar vrijwilligers.

Bij geen van de in 2013 gehouden exposities, concerten en lezingen is entree geheven, behalve bij de expositie van An Moonen. Daar werd €2 entree geheven. Wel staat bij de ingang een melkbus voor een vrijwillige bijdrage.


5 DIVERSEN

Op 10 maart trad de cabaretier Ari Vuijck op.
Er waren 40 bezoekers.

Op 13 april deed: ”Summer of 1943 England” Huize Vredenburg aan.
Dit evenement trok ongeveer 150 bezoekers.

In de uitzending van Zomer in Gelderland was Huize Vredenburg ook betrokken.
We hadden het ingericht als een alternatief VVVkantoor en van de fam. Brink waren foto s tentoongesteld.

13, 14 en 15 september stond Westervoort in het teken van Hollywood.
De deel was ingericht met oude filmvoorwerpen.
Er vond een filmnacht plaats en de groepen 7 en 8 van de basisscholen 300 kinderen bezochten deze expositie en er werd een stomme film gedraaid.
De expositie en film werd bezocht door 100 personen.

De politie Oost Gelderland hield 19 september een bindingsdag, waarbij Huize Vredenburg werd aangedaan. Ongeveer 65 personen deden hier aan mee

Op 26 september hield de gemeente een inloopavond betreffende het groen in de wijk Emmerik.
70 mensen bezochten deze avond.

Op 11 december was er een inloopavond van de gemeente betreffende het groen in de Wolter Visserstraat met 30 bezoekers.

Philadelfia heeft nog enkele vergaderingen in Huize Vredenburg gehouden.

In 2013 zijn 2 huwelijken gesloten.

Onderhoud Vredenburg
Het tuinonderhoud is weer prima uitgevoerd door een groep mensen van Presikhaaf groenonderhoud.
Tevens heeft de gemeente een plateau aangelegd van klinkers en een stuk heg verwijderd, zodat men gemakkelijk van de wei naar binnen kan en omgekeerd.

Door vrijwilligers werden diverse onderhoudsklussen binnen en buiten het gebouw verricht, zoals een nieuwe informatiekast aan de weg.

Ook is het gebouw weer prachtig geschilderd.


6 PUBLICITEIT

Voor elke tentoonstelling, concerten enz. werden affiches en uitnodigingen gemaakt.
Een 6-tal affiches werd op vaste adressen in Westervoort opgehangen.
Daarnaast een aantal in de gemeenten waar de exposanten woonachtig zijn.
Persberichten werden, in de regel met foto, verstuurd aan:
- De Gelderlander
- Arnhemse Koerier
- Radio Favoriet FM
- Westervoort / Duiven Post
- Liemers Lantaren
- Omroep Gelderland
- Gemeentenieuws
- Westervoort Plaza
In overleg met de exposant gaan er soms persberichten naar andere bladen of tijdschriften.
Doorgaans reageren de aangeschreven media met plaatsing of gedeeltelijke plaatsing van het persbericht en/of opneming in de agenda.
Regelmatig volgt er een eigen artikel of interview.

7 FINANCIËN

Voor de verantwoording: zie het financiële verslag van de Historische Kring Westervoort.

8 SAMENVATTING 2013EN PLANNING 2014

Totaal hebben ruim 2300 belangstellenden inclusief  2 huwelijken, de gehouden exposities, lezingen concerten en diverse activiteiten bezocht.
Het expositieprogramma voor 2014 loopt al weer volop.

Er staan voor dit jaar 6 exposities gepland, 4 van de stichting Kunstwerk, 1 van de Kreatieve Kring. Jan en Annie Berends met glazen objecten. Maar ook zijn er weer lezingen en diverse activiteiten gepland, zoals o.a. 5 concerten.

Op 12 april zal een vriendengroep van keep on rolling Huize Vredenburg aandoen met een stoet van ongeveer 15 tot 20 voertuigen uit de tweede wereldoorlog.
Daarna zal het de oversteek op 12 april 1945 worden herdacht.

Er zijn in april 2 huwelijken gepland.


Westervoort, maart 2014

Namens de Commissie Beheer Vredenburg
Anke Bakker
Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 21-1-2024

Terug naar de inhoud