Register 1983 t/m 2013 - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

Register 1983 t/m 2013

DOCUMENTATIE ▼ > Tijdschrift Bij de tijd

GEMEENTE WESTERVOORT

1-15

Jaaroverzicht

2-27

Heerlijkheid, gekocht door Arnhem

2-32

Jaaroverzicht 1835

3-5

Gemeenteraad: verkiezing en samenstelling

3-43

Gemeentehuizen

4-101

Gemeentehuizen

4-93

Heerlijkheid verkocht door Arnhem

4-99

Huisvesting burgemeester in gemeentehuis

5-102

Lijst burgemeesters 1814 - 1981

5-109

Opening gemeentehuis en Wijborgh door Prins Claus

5-137

Gemeentewapen Westervoort

6-10, 6-19, 6-34, 6-57

Westervoorts grenzen

8-108

Nieuw tafelkleed

8-116

Westervoort op caert

8-130

Westervoort op schrift

8-139, 9-155-9-161

Machtsstrijd IJsseldorp

10-203

Groei van Westervoort

10-212, 10-221

Dienders en veldwachters

11-29

Feesten in Westervoort

13-131

10 Turbulente jaren van burg. Franz Grienberger

13-144

Opknapbeurt Westervoort door burgemeester Van Bastelaar

14-184

Westervoortse windstreken (gedicht)

15-228

Aantreden nieuwe Raad in 1851

15-228

Plannen samenvoeging Westervoort

16-49

Groeikerntaak

16-55

Westervoort in beweging anno 1901

16-59

idem: de jaren 20

16-65

idem: oorlogstijd

16-70

Groeikern

17-95

Monument 1250 jaar

17-103

Gemeentearchief in Duiven

17-115

Westervoort veranderde

18-141

Nieuw streekplan

18-175

Lathum bij Westervoort?

18-178

Duiven of Arnhem?

18-185

Westervoort met Duiven?

18-186, 19-225

Westervoorters en Westervoort-ers

19-194

Historische mythe

19-232

Grote plannen van een kleine gemeente

19-199, 19-214, 20-257, 20-304

Eerste volksvertegenwoordigers gemeente

19-201

Afscheidsgedicht burgemeester Van Osch

20-267

Raadslid misleid?

20-282, 20-299, 20-311

Lijst ingezetenen 1941

21-45, 22-22

Naamlijst ingezetenen van Westervoort 1941

21-11

Kruitwagen/Krutwagen

22-47, 22-58

Onze eerste volksvertegenwoordigers

23-81, 23-94

Gemeente en gemeentebestuur voor anderhalve eeuw

23-98

Bestuurlijk Westervoort

22-60

Afscheid van een burgemeester

23-71

Nieuwe burgermeesters presenteren zich

25-218

Westervoort beschreven

25-223

Zeggenschap Westervoort

25-264

De westgrens van Westervoort

27-77

Gemeenteraadverkiezingen in de na-oorlogse jaren

BOEKEN EN FILM OVER WESTERVOORT

1-3

Over de IJsselbruggen

1-6, 1-14. 3-23

1940-1945

2-6

Westervoort in Zuid-Afrika. Reisboek voor Gelderland 1934

2-17

Presentatie boek

2-26

Reacties

3-17, 3-38

Jac.P.Thijsse: Verkadealbum De IJssel

3-31

Westervoort 1260 jaar

5-139

Tien boeken 1951-1987

7-51

Videofilm over Westervoort

20-285

Herkomst straatnamen

20-312

Reislectuur

20-314

Westervoort rond 1808

21-4, 21-23

Westervoort 200 jaar geleden

KERKEN EN KLOOSTERS

2-35

Conflict predikant Haak en stadhouder Haas

3-4

Geschiedenis NH kerk in Lathum

4-68

Kerkdiefstal 1925

4-88

Renovatie Werenfriduskerk

5-108

Blokke Paose 1935

7-56

Geschiedenis Gereformeerde kerk en pastorie

7-68

Legende Werenfried

7-94, 8-115, 8-129, 8-143

Bid- en devotieprentjes

10-239

Sterven, begraven worden en rouwen

11-48

Het Jalinck-orgel in de Hervormde kerk

12-92

Kapelaan in oorlogstijd (Kroesen)

13-139, 13-152

Bouw Waterstaatskerk

19-203

Foto's oude kerk

21-29

‘Het grote punt des aanstoots’

21-37

De toren en de Werenfriduskerk weer in een hand

21-63

Een huwelijksvoltrekking ‘extra Missam’

21-59

Het Te Deum voor de koning

23-119

Het stijfselfabriekje of: het einde van een kerkgebouw

25-245

Dankzij Werenfridus weten we dat Westervoort sinds 726 ‘bestaat’

28-155, 28-172
29-184+207+245
30-261

Westervoort op bedevaart naar Loo?
Westervoort, van Nederduits Gerefor- meerde gemeente naar Protestantse Kerk in Nederland

29-205

Zusters Dominicanessen voor het klooster

29-212

Piet Wijnands, herinneringen aan het klooster

29-222

Pastor Jan Huls 50 jaar priester

29-224

100 jaar later: opnieuw de zusters Dominicanessen in Westervoort

ONDERWIJS

2-13

De noes

2-33

Bijverdienste h.d.s. (verkoop sprei)

2-35

Begeleiding baldadige schooljeugd

3-15

Salarisverlagingen in het onderwijs

3-33

Meester van Dalen: l0 jaar ereburger

3-34

Einde openbare bewaarschool 1886

3-48

75 jaar prot.-chr. Onderwijs

4-64

Stichting Dominicusschool 1912 met Klooster

4-77

Overlijden meester Van Dalen

4-96

Reünie prot.-chr. School

5-128

Toestanden op school

5-139

Geschiedenis scholen

5-147

Jeugdherinneringen

11-8

Onderwijzer veroordeeld wegens mishandeling

13-102

25 Jaar openbaar onderwijs

14-174. 14-187

School Dorpstraat 80

14-215, 15-224

Schoolbibliotheek

17-73

Zrs. Dominicanessen, Zr. Paula, Schoonoord

17-117

School met de bijbel

26-29

Het einde van de prinses Wilhelmina-school

26-39

A.G. van Dalen, onderwijzer en heemkundige (1902-1987)

26-58

St. Werenfridusschool De Brug 1963-2009

OPENBARE WERKEN

2-26

Italiaanse gastarbeiders en polderjongens

4-57

Spoorwegongelukken 1879-1891

6-17

Bruggenbouwers van 1945

10-200

Pontonbrug 1945

13-147

Treinbotsing op IJsselbrug

14-218

Aanleg Oud-Zevenaarseweg

15-253

Kerkepad in de Pals

17-93, 17-100, 18-149

Kerkepad(en)

18-151-160

De haven die niet doorging

24-152, 24-168

De aanleg van de Zevenaarse weg, 'n kwestie van lange adem (1)

23-74

150 jaar spoorweg door Westervoort

24-184

Van Westervoort naar Arnhem, ca. 1940

24-184

Bruggeld

25-265

Een staking in Westervoort, maart 1896

27-65

Het spoorwegstation in Westervoort

27-86

Schans Geldersoort 1738-1820

27-93

De oude peilschaal

27-97

Fort Geldersoort, de sluis en de Schans

27-112

Eerste steenlegging gemeentehuis (1924)

28-132+150

Fort Westervoort, een nieuwe bestemming

28-177

Opening tentoonstelling 'Station Westervoort, toen en nu'

28-179+194

'n Ni-j station

29-195

Dien Terhaard-Hermsen, herinneringen aan het station

29-194+196

Anekdote

29-196

De spoorwegenquête uit 1890

29-198

Daar komt de trein, ook in Westervoort

29-203+233

Gradus Stegers, herinneringen aan het station

29-214

De Nederlandsche Rhijnspoorweg (1845-1890)

29-219

Werken bij de spoorwegen

29-234

Station en spoorbanen in Westervoort

30-239

De volgend trein komt zo

30-239

Februari 1856, de trein komt aan in Westervoort, nou en?

30-259+281

Het Westervoortse veer

HUIZEN, BOERDERIJEN EN GEBOUWEN

2-10-19

Boerderijen bekijken

2-21, 3-6, 3-17, 3-34, 6 -13, 6-26

"Kasteeltje Vredenburg"

3-44, 4-51, 9-173

Emmerik

3-43

Huis van Nass-Gerritzen

4-53

Molen Frits Bruens

4-74

Beeldbepalende panden

4-78

Kadasterkaart

5-102, 16-24

Huize Wijborgh

5-111,12-122

Huize Middendorp

5-122

Havezathen

5-123

Molen Bruens

5-125

"Den olden Driegaarden"

6-8

Pools café - Wieleman

7-91

Huize Elisabeth

8-135, 9-147

De Essepas

9-147, 9-159

Hamerden

9-153

Het Rode dorp

11-4

Hofstede De Clossei

11-46

De Spoordijk: vroeger en nu

15-267

Bouwkunst in Westervoort

16-40

Geschiedenis postkantoor

16-46

Mosterdhof

17-92

Geschiedenis van Het Klooster

17-104

Herinneringen aan "Pomona"

18-125

Gimmershofstede

18-129

Akten in minuut (Jan Krechting)

18-140

Het Klooster (herbestemming)

18-169, 18-176

De werf van Bennik

20-189, 20-307

Boerderij De Scheisprong

20-256

Jaar historische boerderij

20-274

Hamerden

21-54

Vier woningen aan de IJsseldijk

22-16

Het oude postkantoor

22-48

Het klooster

22-64

Het huis van Truus Wolters aan de Klapstraat

23-115

Kaalslag

23-123, 24-139, 24-155

Over de Pals

24-157, 24-171

Huize Wolters, Klapstraat 96

24-162

Voorheen boerderij Kraaijenhof, Klapstraat 60

24-174, 24-192, 125-200

Over de IJsseldijk

25-209

Langs Liemerse havezaten

25-222

De Brouwerslaan

26-1

De Emma Everdina Hoeve

28-153

De Esse Bebouwing

28-165

Emmerik, jaren later

29-181

Huize Vredenburg eind jaren '80

29-187

Huize Vredenburg, van luchtkasteel naar huis van geschiedenis

30-259+279+290+305

Boerderijen en oude huizen in Westervoort

30-269

Boerderij de Scheisprong

30-272

Melkbussen

30-276+287+307

Huize de Pol, een zoektocht naar ....

30-310

Boerenhofstede Naderhuisen

ARCHEOLOGIE

3-45

Huize Vredenburg

4-65

Bijl uit de Bronstijd

8-113

Erfonderzoek

9-185

Westervoort in de grond

11-53

Wichelroede lopen bij archeologisch onderzoek

28-135

Archeologisch onderzoek in Westervoort

28-176

Cultuurhistorisch landschap

PLAATSELIJKE GESCHIEDENIS

1-8, 5-116

Schrijfwijze De Pley(en)

3-40, 4-52, 4-62, 4 -87, 5-115, 5-124, 5-135

(Schenken)Schans

4-91

Tiendrecht

5-126

Meander

5-143, 14-217

Schans Geldersoord

6-14

Geschiedenis Nieuwgraaf, Nijgraaf

6-31

Geschiedenis Alg. Begraafplaats

6-39, 7-52, 11-23, 11-36, 15-241, 15-244, 15-252, 15-257, 15-272

Fort Westervoort

6-41

Van petroleum naar elektriciteit

8-100

Schans en Pley

8-125

Pals in de jaren 30

8-142

Eigen heim, Klein bezit

9-170

Gedonder aan het veer

10-197, 10-209

Schans IJsseloord

10-209, 17-113, 17-120, 18-137

Hondsbroekse Pley

10-225

De Pals-historie (gedicht)

13-167, 14-217

Fort Geldersoord

14-178

Van Sprokkelenburg tot de Pals

17-109

Westervoort rond 1900

17-119

Schutterijen

17-188

Geschiedenis Kajottersbeweging

18-187

Schrijfwijze IJs(s)el

19-194

Scheisprong

19-235, 19-245

RK Thuisfront

19-243

Zalmvisserij in de Rijn

20-259

Westervoort rond 185

20-261

Boerderij De Boven-Pley

21-9

Brief uit Delfgouw

21-14

Een schippersjongen aan de Schans

21-39

De bakkersmand en de slagerssprong

21-46, 21-57

Kort overzicht geschiedenis Westervoort

21-43

Tussen Dorpstraat en IJsseldijk

21-52

De haven van Westervoort

22-43

Iedereen zijn eigen huis

22-51

Schans Gelderoord opnieuw in beeld

23-90

Westervoort, de komst van elektriciteit

23-76

De Familie Nass op de Pley

23-113

Het schoolreisje Westervoort

24-135

Het kerkpad, voetpad of rijweg?

24-143

Westervoort en het elektriciteitsverbruik in de jaren dertig van de vorige eeuw

24-189

Straatverlichting, een kleine geschiedenis

25-211

Melkrijders

25-217

Herinneringen over Willem Holland en Holland betonfabriek

25-227, 25-248

Na 50 jaar weer terug in mijn geboortedorp

25-234

Een goed gesprek met Hans Breunissen en Piet van Egmond

25-238

Westervoort toen, een momentopname uit 1984

25-240, 25-257

Waar zijn ze gebleven?

25-243

Weten we nog?

25-259

Een goed gesprek met Ria Bosveld-Van den Berg

26-4

Mijn vader was kruidenier

26-12

De watersnood van 1809

26-17

Hotel, café, restaurant De Roos

26-33

Een brand aan de Zuidelijke Parallelweg

26-36

Meester Otto Rudolph van Hemessen, stadhouder van Westervoort

26-42

Een goed gesprek met Henk Hermsen

26-49

De laatste foto van de harmonie St. Gregorius

26-53  

Het einde van de harmonie

27-66

Ons Thuus

27-78

Huis en winkelpand van Mieneke Jansen

27-124

Mieneke, Stien en Frits Jansen

28-137

Een huis vol historie

28-140

Jan Terwindt

28-142

Derk de Keijzer

28-158

De Zwerftochten van Arie Henken jr.

28-168

Het Paalmanhuis en zijn laatste bewonerVrouwen die het verschil maken

29-190  

De emancipatie

29-209

De zusters Dominicanessen

29-225

De peuterspeelzaal

29-249

Het katholieke vrouwengilde

29-263
3
0-272

Veertig jaar Christelijke platte landsvrouwen (1960-2000)

30-297

De Rooie vrouwen van Wes- tervoort

30-266

Cafés in Westervoort

30-303

Hoe Westervoort Duiven erbij kreeg ... en weer kwijt raakte

STRAFZAKEN

6-5

Boefjes gesnapt

2-108

Uit het gerechtelijk archief

14-191

Moord aan de IJssel

14-199

Van een kruimeldief en banvloek

14-213

Een orangistische huurling

15-230

Een sympathiserende orangist

16-7

Guldens, stuivers en duiten

24-185, 25-204, 25-220

Brave lieden die van Westervoort

27-99

Een krankzinnige aan de weg gezet

27-117

Rechtszaken

GEZONDHEIDSZORG

6-3

Verpleging, kraamzorg, Zr.Pak

7-77

Gezondheidszorg en medici

8-117

Vroedvrouwen en bakerpraat

20-293

Drinkwatervoorziening

20-307

Begraven

21-7, 21-25, 21-42, 21-56

Gezondheid, ziekten en dood

22-31

Gezondheid, ziekten en dood: mazelen

22-63

idem: rode loop

23-99

idem: cholera

23-111

idem: tuberculose, griep

OORLOG EN BEVRIJDING

2-1

Bevrijding Westervoort

2-21

Pantsertrein

3-21

Kleefse Waard en de bevrijding

3-22

Laatste slag om Arnhem- april 1945

11-23, 11-36, 15-241, 15-246, 15-253, 15-257, 15-272

Fort Westervoort

12-61

Bevrijdingseditie april 1945

12-66

Lijst gesneuvelde Britse militairen

12-69

Verslag gemeentearchitect sept. 1944

12-72

Thuiskomst vluchteling (G.Pennekamp)

12-73

Vrijwillige brandweer (sept.1945)

12-74

2 x Evacué, moeder in schuttersputje

12-75

De eersten, die terug kwamen

12-80

Arie Henken:onrustige jaren

12-80

Evacué Henk Krechting

12-81

Duitse batterijen in Westervoort

12-85

Vervolg- Bevrijdingseditie

12-86

Gedenksteen oorlogsslachtoffers

12-87

Expositie Westervoort bevrijd

12-88

Evacuatie - evacués

12-96

Brief van evacué

12-108

Brand van 5 boerderijen in Lathum

12-109

De brandende olietrein

12-111

Lijst van door oorlog omgekomen Westervoorters

12-114

C.v.d.Wel, wachtmeester en oorlogsslachtoffer

13-133

Ontploffing tankmijnen

13-133

Gemeentebestuur

15-260

Heinz Evers

16-3

In memoriam  Henk Boerboom en Heinz Evers

18-148

Dolle Dinsdag (5.9.1944)

19-240

Pantserhek gerestaureerd

22-3

Paniek aan de IJsseldijk... en daarna

22-7

Terug van weggeweest

22-9

Westervoort-Velp visa versa

22-12

De evacuatie geregeld

22-14

Evacués in Westervoort, januari 1943

22-16

Aanzienlijke oorlogsschade

22-20

Zelfmoorden?

22-24

De brandweer in moeilijke tijden

26-7+26+45+55+27-71+84

Indië verloren, rampspoed geboren

27-79

65 jaar bevrijding

28-147

Britten bij Westervoort den IJssel over

29-229

Een goed gesprek met Toon Kramer

BAKSTEENFABRICAGE

5-104

Steenoven bij Veer en de Schans

5-117

Steenoven van Derk Terwindt aaan de IJssel

5-127

Steenoven Coenraad Avelingh aan de IJssel

5-141

Steenfabriek De Nijgraaf gebr. Avelingh

6-6

Steenfabriek Jhr. van Nispen aan de IJssel

6-20

Baksteenfabricage (bedrijfsarchief)

6-45, 7-59

Steenfabriek De Emptepol van Terwindt

7-66

"Op den oave" (over arbeiders)

7-71

Steenfabriek De Jager, later IJsseloord (1899)

7-82

Steenfabriek De Pley

7-95

Samenvatting

TEKSTEN IN DIALECT

1-7, 1-12, 1-15, 1-16, 1-24, 1-36, 1-48, 1-60, 1-72, 1-83, 1-96

4-108, 4-120, 4-131, 4-146

5-11, 5-24, 5-36, 5-48, 5-72

6-60, 6-72, 6-83, 6-91

7-108, 7-119, 7-131, 7-144

8-156, 8-158, 8-168, 8-180, 8-192

9-204, 9-215, 9-228, 9-243

10-16, 10-28, 10-44, 10-60

11-99, 11-111, 11-123

12-135, 12-147, 12-151, 12-167, 12-171

13-181, 13-196, 13-207, 13-219

14-235, 14-248, 14-263, 14-279

15-30, 15-32, 15-47

16-96, 16-108, 16-123

17-139, 17-156, 17-172, 17-185, 17-188

18-202, 18-204

21-31

22-32, 22-65

23-99, 23-109

24-161

25-210

26-16+34+61, 27-101+116
28-149, 29-213+294

Kom's aover de brug ....

HISTORISCHE KRING WESTERVOORT

1-1

Doel, werkwijze e.d.

Jaarverslagen

3-10

1985

4-50

1986

5-98

1987

6-2

1988

7-5

1989

8-98

1990

9-146

1991

10-207

1992

11-18

1993

13-138

1995

14-186

1996

15-239

1997

16-29

1998

17-92

1999

18-147

2000

19-207

2001

20-272

2002

21-

2003

5-134

Terugblik over 5 jaren

16-33

Terugblik over 25 jaar

16-50

25 jaar Historische Kring

18-143

Voorzitter kon. onderscheiden

18-146

Expositie "Bewaard en gekoesterd"

18-147

Bestuurssamenstelling

19-191, 19-193

Afscheid voorzitter

19-206, 19-208

Erevoorzitter

20-285

Nieuwe voorzitter

25-232

Nieuwe voorzitter

25-233

Harrie Kemperman eindredacteur af

25-235

25 jaar BdT gebleven

25-242

Opmerkelijk

27-79

Frans gaat, Ans komt

27-80

Koninklijke onderscheiding

27-80

Opheffen harmonie St. Gregorius

27-98

Mag ik mij even voorstellen: Ans Karsten

28-149

Henk Krechting, lid van verdienste

28-159

De werkgroepen van de HKW

30-271

Koninklijke onderscheidingen

VRIJE TIJD, SPORT, KERMIS

1-4, 1-13

(gemengd) Dansen

2-5

De lauwertak (voetbal)

3-36

Bandele en tolle

3-48

Knikkere

4-60

Meetje gooien

4-67

Sportclub Westervoort 50 jaar

4-83, 5-120

Spellekes

7-83, 7-96

Kermisdage

9-165, 9-177

Zwemmen in de jaren 30

9-175

Het Gilde

9-190

IJsvermaak

12-106

Een halve eeuw St. Gregorius

12-259

Einde sociëteit "Trou moet blijcken"

16-67

Toneelvereniging Vriendentrouw

16-88

Kajottersbeweging

18-134, 18-144, 18-163, 18-179

Verkenners

18-173

Gidsen

22-52

Moesaete

23-127

De oprichting van AHW’66

23-105

Kermis Westervoort 1956-2006

23-132

Impressies Moesaetavond

28-166+171   

De Westervoortse kermis

29-221

Westervoort en de braderie

30-241

Zwerftochten door het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem

30-285

Kermis in Westervoort anno 1947

STRATEN+WIJKEN

4-81, 8-111

Nicolaistraat

7-63

De Twee roeden, Halve Morgen, Hollandse Morgen, Kloecken Morgen

7-79

Korte Griet, Lange Griet, Steenkamp, Kleine Steenderens, Biezenweitje, Schraaweide, Lange Maat, Het Breiken, Tylant, Eeland, 't Kleefse

7-88

Santacker, 't Rietlandt, Broeklanden, Broekstraat, Brullenweide, Costverloren, Goltackers, De Geer, ’t Jufferbloc (ook 12-109), Byvanck, 't Slag, Begijneslag, Vrouwenslag, De Camp, De Kemfkens

8-106

Kerkstraat, Kerspel, Paepestraat, De Weem, Vicarije, 't Anthonie

8-111

Janswei, Commanderie, Commandeurlant, Nicolaistraat (ook 4-81), Kloosterdreef, St. Anfriedlaan

8-123

St. Dominicuslaan, St. Ludgeruslaan, St. Werenfriduslaan, St. Willebrorduslaan

8-138

Leigraaf, Ossenkamp, Schaapswaard, Arke Noachstraat, Jagerskamp, De Horst, Wolfsenwaard

9-151

De Bruine Ackers, 't Simpke, De Ham, De Mars,
De Scheisprong, De Hengmolen

9-162

Hazeland, Ganzenpoel, Koeweide, De  Gemeint, De Kip, Mollevite, Looyenland, Duckers Boulant, Tullekens Hofstede, Swarte Dreef, Sonnedach, Waemelslant

9-177

't Bakhuys, De Reduyt, Schans, De Rosmolen, Molenlaan, Nieuwhof, Raveland, Claassenland

9-183

Achterste Weide, Busserstraat, Ariensstraat, Kaeltjes Hofstee, Brouwerslaan

10-194

Hessepas, Veerdam, Dorpstraat, Het Vergun, Grobbenhof, Mosterdhof

10-219

Dr. Schaepmanstraat, Maria van Nassaustraat, Kraayenhof, Bergse Maat, Vockemaet, Drususlaan

10-236

De Grote Pol, Molenacker, De Heege, Heilweg, De Clossei, De Huystee, Cloecklaan, Schoonoord

11-13

Klapstraat, Van der Hoevensstraat, Wolter Visscherstraat, Wartweide, Knibbelwart, Tiggelland, Eigen Heim

11-20

Schoolstraat, Oranjestraat, Poelsstraat, Willem Alexanderstraat, Vredenburgstraat, Spoorstraat, Vaalmanstraat, Kreijtierstraat

11-31

De Hoge Hoeve, Het Huyfken, Emmerik, De Kleine Pley, Mommenkamp, Lentsenburg

11-54

Vos de Waelstraat, Lionderstuk, Pals, De Harn, Hamersestraat, Het Ambacht

12-109

't Jufferbloc (ook 7-8), Lange Gewant, Rhijnvelt, De Gemeint, Het Gilde, Liemersallee

12-118

IJsseldijk, Berghof, Linse Stege, Rivierweg

13-126

IJsselrust, Het Geerken

26-10+20

De Vredenburgstraat

26-37

'Roje darp'

27-89+100, 28-131

De Huttenhoek

28-129+161

Zo heerlijk rustig

28-145

Het kerkpad

30-237

De Dorpstraat, winter 1963

PERSOONLIJKE HERINNERINGEN VAN OF AAN:

2-34

J.J.Hoogveld over diverse onderwerpen

3-9

Over IJseloord met plattegrond, Oude Veerhuis

3-26, 3-41

Huize De Pol

3-29

Wouter Willemsen over IJseloord

4-86

Overlijden J.J.Hoogveld

3-1

Berend Siebeling (boerderij 't Veldhoen)

3-16

Pastoor Nollen

3-46

Jan Hugen

4-54

Truus te Witt

2-3, 8-104, 8-114

J.A. der Mouw

6-28

Gerrit Pennekamp

7-74

Familie Klopman

9-186

Jeanne Krischer

10-231

Geert Boerboom

11-40

Pastoor en familie Hoogveld

12-77

Hent Stevens (3 x de Waay en 1 x evacueren)

12-120

Van kolensjouwer tot wethouder (J.Klopman)

13-158

Genealogie Siebenheller

13-163

Hartgers, Rutjes en Keultjes

14-194

Baron van Pallandt (Heer van Westervoort)

14-196

Overlijden Cor Van Eldik

14-211

Willem Hoveyn, rijksveldwachter

14-211

Paul Compen

15-226

Trien Peters (een 100-jarige)

15-269

Jan Weiss

16-3

Overlijden Wim Thuis

16-4, 18-148, 18-169, 18-176

Sytze Vollema

16-21

Theo Boersma

16-37

Meester De Theije

16-71

Institut de France (Toon Dinnessen)

17-86

Het wapen van v.d.Hoeven

18-130, 18-150

Dienstbodes

18-169, 18-183, 19-196

Familie Bruens

21-135

In memoriam: Riet Kemperman

22-68

Jan Gerretzen

24-182

In memoriam Antoon Berntzen

26-15

Johanna Sebus

26-39

Harrie Kemperman 80 jaar

27-79

Bart Gogherman neemt afscheid

27-80

In memoriam Frans Hoveijn

27-80

In memoriam Wim van Diek

27-91+102+12, 28-140+164
29-182+213+228, 30-260+295

Mensen van toen ....

28-163

In memoriam Wim Abrahams

29-190

Zonder Henk Swaagstra geen Vredenburg

30-280

Frans Manders overleden

GELRE - LIEMERS - PROVINCIE GELDERLAND

6-4

Gelre 650 jaar

8-129

Liemers, 175 jaar Gelderland

10-199

Provincie- en landsgrenzen

10-202

Liemers: inwoners, historie

20-233, 11-2

Gelderse Poort

10-242

Liemers blijft

12-97

Provinciebestuur

13-165

Heer van Meynerswyck

13-172

Landelijke bouwkunst Gelderland

15-246

Westervoort - Munster

15-278

Gelders Volkslied

21-8

Namen woongebied

DIVERSE ONDERWERPEN

3-18

Noodlanding

4-56

Grafsteen Thorbecke

8-122

Nieuwe fietsdijk

12-123

Legende Sinterklaas

13-156

Broodzetting

13-170, 14-176

Peilschaal van de IJssel

14-192

Munten

15-242, 15-262

De 14e eeuw

15-256, 15-277, 16-8

Familienamen

16-27

Discriminatie in de 18e eeuw

16-42, 17-78

De voorvaderen van Gelre

17-79

Herkomst uitdrukkingen

18-167

Adresboek 1873

18-171

Pestepidemie

20-295, 20-310

Ontdekking document uit 2023

21-12, 21-27

De ontdekking van een document uit 2023

21-47

Rivierdijken

22-15

Houtvlotten

22-27, 22-40, 22-55

Op zoek naar mijn voorouders

22-35

Wonen

21-58

Geboren ‘in een onopvallend dorp’: Johan Andreas Dèr Mouw, dichter

21-61

Lijnpaden langs Rijn en IJssel

22-66

Namen oosterburen

22-67

Namen oosterburen

23-80, 23-106, 24-146

Wat zal ‘t zin

23-83

Verdediging

23-108

Wapenkunde

24-163

Vlaggen

25-203

Mijn naam is Haas

25-256

Kerst, hoe zit het Eigenlijk?

26-23+61

Reclame of toch maar voorlichting?

27-67

Pasen, hoe zit het eigenlijk?

27-69

Zegen bij de volbrenging der werkzaamheden

27-81

De milieugroep Westervoort, nog lang geen historie

27-99

Herfst

27-104+120

Dankzij Napoleon

27-108+118

De Mommentiend

29-232

De klok wordt gelijk gezet

30-275

De Speeldoos

30-292

Het ontstaan van de IJssel en het IJsseldal

DIALECT: Woorden

1-7, 1-15
2-7, 2-16, 2-24, 2-36
3-12, 3-24
4-60, 4-83
5-120, 5-131
6-12, 6-24, 6-36
7-72, 7-91
8-119, 8-131
9-168
13-135
18-185
19-202, 19-218, 19-233, 19-250
20-265, 20-268, 20-281, 20-297, 20-315
21-31,
22-32/22-65
23-99/23-109
24-161
25-210

DIALECT: Teksten

3-36

Bandele en tolle

3-48

Knikkere

4-60

Meetje gooien

4-72

Deiebarg

4983

Spellekes

4-96

Gedich

5-108

Blokke Paose

5-120

Spellekes

5-147

Jeugdherinneringen

6-11

Palm Paose

6-24

Jeugdherinneringen

6-48, 7-60, 7-83, 7-96, 8-108, 8-119, 8-132, 8-144

Meneer de Pierik

9-156

'n Optimis

9-168

Van 'n sysje....

9-180

Dut met de al te...

9-192

De brievebaoj en ....

10-204

Een misverstand

10-215

Baas baove baas

10-228

Van vier cente ....

10-233

Winterstrepe

10-243

'n Deserteur

11-16

De rokende moor

11-28

Van 'n inbraeker

11-44

Arme minse

11-60

De stoomfiets

12-99

't Aovertugend bewies

12-111

Den duvel op de kermis

12-123

Hentje en 't ware ...

13-135

Van 'n ouwe ....

13-147

Van 'n kater .....

13-167

Dialecboek

13-171

De schutting

14-181

De schutting 2

14-196

Verschil van stand

14-207

K.I.

14-219

Striekers

15-235

Hergebruik

15-248

Baas baoven baas

15-263

'n Operasie

15-279

Jan de slakker

16-15

Drik,de narcotiseur

16-30

De vluuk....

16-47

De zelfmoordenaar

17-83

Oekemene

17-96

Nol de stuntman

17-108

Nol de stuntman 2

17-123

De barmhartige dood

18-139

De barre winter....

18-156

Totaal verlamd

18-172

De Solex

19-188

Van zeep tot zeperd

19-204

Ramptoerisme

19-236

De kluntjeskoek

10-250

De hongerigen

20-268

Losse flodders

21-20

Dialect dictee

26-16+34+61, 27-101+116
28-149, 29-213+294

Kom's aover de brug ....

UITGEBEELD

7-68
8-102
10-226, 10-234
11-11, 11-26, 11-38, 11-57, 11-98

NEDERLAND KORT

11-7, 11-22, 11-34, 11-52

25-262

Oudoom Westervoortse redde het koningshuis

MIDDELEEUWS

19-247
20-263, 20-276, 20-292, 20-308
21-10, 21-26, 21-40, 21-60
22-29, 22-61
23-78, 23-96, 23-110, 23-130
24-137, 24-160, 24-175, 24-188
25-207, 25-224, 25-243, 25-264

OUDERWETS

13-125, 13-133, 13-142, 13-155, 13-167
14-179, 14-193, 14-205, 14-214, 14-233
15-246, 15-254, 15-276
16-11, 16-14, 16-26, 16-44
17-82, 17-92, 17-104
18-118, 18-134, 18-154, 18-165, 18-181, 18-187, 18-188
19-197, 19-212, 19-217, 19-230
20-282, 20-298

HISTORISCH ACTUEEL

6-16, 16-31, 16-44
7-55, 7-65, 7-76, 7-87
8-99, 8-110, 8-127, 8-136
9-150, 9-175, 9-185
10-211, 10-221, 10-231
11-3, 11-19, 11-20
12-71, 12-95, 12-105, 12-117
13-127, 13-138, 13-151, 13-166
14-177, 14-190, 14-203, 14-212
15-223, 15-240, 15-252, 15-271
16-1, 16-23, 16-39, 16-53, 16-71
17-77, 17-79, 17-90, 17-110, 17-112
18-128, 18-149, 18-162, 18-177
19-192, 19-210, 19-224, 19-242
20-255, 20-273, 20-287, 20-306
21-5,  21-24, 21-38, 21-53
22-19, 22-25, 22-42, 22-57
23-73, 23-89, 23-104, 23-122, 23-127
24-147, 24-154, 24-170, 24-187
25-206, 25-226, 25-241, 25-261

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 17-7-2024

Terug naar de inhoud