Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media
"Moesaete" 2021 afgelast
  
Met pijn in ons hart hebben we moeten besluiten de 25e editie van het “Moesaete” dat gepland stond voor zondag 12 december a.s., af te gelasten. Gezien de huidige corona ontwikkeling en de daaraan gekoppelde restricties denken wij dat de jubileumuitvoering van dit mooie evenement beter verdient, dan de huidige regels mogelijk maakt.
We hebben ook besloten om de verkochte kaarten terug te nemen en het betaalde geld te retourneren. Wij vragen de kaart bezitters daarom deze terug te brengen of sturen naar onze penningmeester Jos van Kuipers, secretaris Jan Smink of organisator John Kemper.
Graag op de achterzijde van de kaart uw naam, telefoon, IBAN nummer en het door U betaalde bedrag vermelden. Onze penningmeester zal dit dan op betreffende rekening terug storten.
de inleveradressen: Het Geerken 320 6932MX, Bergsemaat 153 6932AM of dr Schaepmanstraat 21 6931 DM allen te Westervoort.
Zij die hun kaart via de ticketbox van Wieleman hebben gekocht krijgen hun geld automatisch teruggestort.
voor eventuele vragen kunt U een email sturen naar info@hkwestervoort.nl, of een briefje naar één van bovengenoemde adressen.
Wij hopen volgend jaar een spetterende 25e editie neer te mogen zetten!

Organisatie comité “Moesaete”
NIEUWS
Moesaete 2021 afgelast

in Memoriam: Tinus Koenen

25 Joor Moes Aete

Bart Gogherman erelid

Cursus Westervoorts Dialect

Nieuw boek: 'Ik hou van Westervoort'

Documentaire Operatie 'Quick Anger'

Herdenking Operatie 'Quick Anger' (2021)  

Canon van WestervoortDe Historische Kring Westervoort (HKW) is in 1974 opgericht.
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en in het bijzonder die van Westervoort, tevens het bevorderen van plaatselijk onderzoek op historisch gebied.

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 23-1-2022

Terug naar de inhoud