WBTR - Historische Kring Westervoort

Ga naar de inhoud
SponsorenSociale media

Sociale media

WBTR

Hier vindt U de documenten die voor de nieuwe "Wet Beheer en Toezicht Rechtspersonen - WBTR" relevant zijn.
Algemene uitleg over deze nieuwe wet, die per 1 juli jongstleden is ingegaan, is te vinden op de website wbtr.nl

het bestuur denkt dat de volgende 3 documenten relevant kunnen zijn voor de leden om door te kijken.

  • onze oorspronkelijke verouderde statuten
  • het WBTR document met voor onze vereniging relevante inhoud. Dit document beschrijft ondermeer de regels waaraan een bestuur zich volgens de wet te houden heeft.
  • onze nog te bekrachtigen gemoderniseerde en geactualiseerde statuten. Deze zijn opgesteld met de WBTR regels in 't vizier.

Ons doel is om de nieuwe statuten notariëel te laten bekrachtigen na goedkeuring van onze algemene ledenvergadering, die we hopen te kunnen laten plaatshebben eind maart 2022.

Historische Kring Westervoort - Bijgewerkt op 17-7-2024

Terug naar de inhoud